Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
Διδάσκων: Μπισκίνης Διονύσης
Κωδικός Μαθήματος: 5804
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1534/
Ύλη μαθήματος:

  1. Σύνθεση και σχεδιασμός Θεμελίωσης.
  2. Πέδιλα, συνδετήρες δοκοί, πεδιλοδοκοί, γενικές κοιτοστρώσεις: Διαστασιολόγηση και κατασκευαστική διαμόρφωση.
  3. Σκάλες: Σχεδιασμός και κατασκευαστική διαμόρφωση.
  4. Υπολογισμός και έλεγχος παραμορφώσεων σε κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος.
  5. Οι αρχές του σύγχρονου σεισμικού σχεδιασμού Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος: Ικανοτικός σχεδιασμός και πλαστικότητα.
  6. Σύνθεση και Σχεδιασμός οικοδομικών έργων οπλισμένου σκυροδέματος για αντισεισμικότητα.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr