Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
Διδάσκων: Παπαγεωργίου Απόστολος
Κωδικός Μαθήματος: 5808
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1519/
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή στα αίτια γένεσης σεισμών, την τεχνική σεισμολογία και τη σεισμική μηχανική.
  2. Μέγεθος και ένταση σεισμών, κλίμακες.
  3. Σεισμική επικινδυνότητα και σεισμικός κίνδυνος.
  4. Χαρακτηριστικά ισχυρών σεισμικών εδαφικών κινήσεων.
  5. Φάσματα απόκρισης και σχεδιασμού – ελαστικά και ανελαστικά.
  6. Ελαστική και ανελαστική απόκριση κατασκευών, προσομοίωμα σημειακών πλαστικών αρθρώσεων, πλαστιμότητα, δείκτες πλαστιμότητας και συμπεριφοράς.
  7. Αρχές αντισεισμικού σχεδιασμού, σύγχρονοι Κανονισμοί.
  8. Ειδικά θέματα αντισεισμικών κατασκευών.
  9. Νέες τεχνολογίες.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr