Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
Διδάσκων: Παπαγεωργίου Απόστολος
Κωδικός Μαθήματος: 5808
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1519/
Ύλη μαθήματος:

 • Εισαγωγή
 • Ελαστικά φάσματα απόκρισης
 • Μη ελαστικά φάσματα απόκρισης
 • Σεισμική απόκριση πολυβαθμίων (MDOF) συστημάτων: Κατάστρωση των εξισώσεων κίνησης (Επανάληψη)
 • Σεισμική ανάλυση γραμμικών συστημάτων
 • Σεισμική ανάλυση με την χρήση φάσματος απόκρισης
 • Σεισμική απόκριση γραμμικώς ελαστικών κτηρίων
 • Σεισμική απόκριση μη γραμμικών κτηρίων
 • Σεισμική απόκριση κτηρίου συζευγμένου σε στρέψη
 • Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής
 • Κώδικες (αντισεισμικού) σχεδιασμού κτηρίων
Οι διαλέξεις εμπλουτίζονται (όταν κρίνεται ότι υπάρχει συνάφεια) με στοιχεία Τεχνικής Σεισμολογίας. Επίσης γίνεται αναφορά σε συστήματα αντισεισμικής προστασίας (π.χ. σεισμική μόνωση).

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr