Ρύπανση Εσωτερικών και Παράκτιων Υδάτων
Διδάσκων: Ζαχαρίας Ιερόθεος
Κωδικός Μαθήματος: 5935
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

  • Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά γλυκού και θαλασσινού νερού
  • Η ζωή στο υδάτινο περιβάλλον – Το οικοσύστημα
  • Μορφές και συμπεριφορές των στοιχείων στο υδάτινο περιβάλλον
  • Φυσικές και χημικές διεργασίες στο νερό
  • Οι κύριοι βιο-γεωχημικοί κύκλοι
  • Χημικές διεργασίες στις περιβαλλοντικές διεπιφάνειες
  • Χημική υδατική ρύπανση
  • Προσομοίωση φυσικών και βιοχημικών διεργασιών σε υδάτινα οικοσυστήματα


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr