Προεντεταμένο Σκυρόδεμα

Κωδικός Μαθήματος: 5811
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1508/
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή, βασικές έννοιες.
  2. Τα υλικά (σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και χάλυβες προέντασης).
  3. Τρόποι υλοποίησης της προέντασης, συστήματα προέντασης.
  4. Απώλειες  προέντασης – υπολογισμός
  5. Ανάλυση κατασκευών προεντεταμένου σκυροδέματος
  6. Σύνθεση προεντεταμένου σκυροδέματος σε κάμψη, υπολογισμός γεωμετρικών στοιχείων διατομής, δύναμης προέντασης και χάραξης τένοντα.
  7. Υπερστατικοί φορείς από προεντεταμένο σκυρόδεμα, ανάλυση και σύνθεση με τη μέθοδο των αντιφορτίων.
  8. Υπολογισμός προεντεταμένου σκυροδέματος σε διάτμηση
  9. Υπολογισμός και κατασκευαστική διαμόρφωση των περιοχών αγκύρωσης τενόντων.
  10. Παραδείγματα και εφαρμογές.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr