Οργάνωση Έργων και Εργοταξίων
Διδάσκων: Χασιακός Αθανάσιος
Κωδικός Μαθήματος: 5981
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 10ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1528/
Ύλη μαθήματος:

 • Εισαγωγή, σχεδιασμός και οργάνωση έργων και εργοταξίων
 • Δομή και διάταξη εργοταξίου, εγκαταστάσεις, λειτουργία
 • Μηχανήματα τεχνικών έργων, διαχείριση εξοπλισμού
 • Προσωπικό εργοταξίων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση υλικών και προμηθειών, οργάνωση αποθήκης
 • Διαχείριση ποιότητας έργων
 • Διαχείριση ασφάλειας και υγείας στα τεχνικά έργα
 • Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος εργοταξίου
 • Νομοθεσία υλοποίησης δημόσιων έργων και μελετών
 • Διαχείριση κινδύνων τεχνικών έργων
 • Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Λιτή διαχείριση κατασκευών (Lean construction)


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr