Ανώτερη Μηχανική των Υλικών
Διδάσκων: Σφακιανάκης Μανόλης
Κωδικός Μαθήματος: 5911
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1550/
Ύλη μαθήματος:

  • Γενικευμένος νόμος του Hooke για γραμμικά ελαστικά υλικά, Ισότροπο - ανισότροπο και ομοιογενές - ανομοιογενές σώμα.
  • Αρχή Saint Venant. Ακριβής θεωρία εφελκυσμού και κάμψης ευθύγραμμων και καμπύλων δοκών.
  • Δοκοί σε ελαστικό υπέδαφος. Απλά προβλήματα διδιάστατης ελαστικότητας (τριγωνικά και ορθογωνικά τοιχεία υπό υδροστατική πίεση, χονδρότοιχα κυλινδρικά κελύφη υπό εσωτερική και εξωτερική ομοιόμορφη πίεση, συγκέντρωση τάσεων σε οπές πλακών υπό επίπεδη καταπόνηση). Απλά προβλήματα δοκού επί ελαστικού εδάφους, τρισδιάστατης ελαστικότητας
  • (χονδρότοιχα σφαιρικά κελύφη υπό ομοιόμορφη εσωτερική και εξωτερική πίεση, θεωρία στρέψης κυκλικών δοκών). Θεωρία λεπτών πλακών και κελυφών και απλές εφαρμογές.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr