Σχεδιασμός Γραμμικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος
Διδάσκων: Δρίτσος Στέφανος
Κωδικός Μαθήματος: 5601
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1533/
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή.
  2. Τα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας, τεχνολογία και μηχανική συμπεριφορά).
  3. Οι βάσεις του υπολογισμού: οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, συντελεστές ασφάλειας.
  4. Δράσεις σχεδιασμού.
  5. Διαστασιολόγηση με βάση την οριακή κατάσταση αστοχίας σε μεγέθη ορθής έντασης (κάμψη με αξονική δύναμη): στοιχεία με διατομή μορφής ορθογωνικής, Τ, Γ, κ.λ.π,
  6. Κανόνες κατασκευαστικής διαμόρφωσης και όπλισης γραμμικών μελών (δοκών, υποστυλωμάτων), με έμφαση στις απαιτήσεις για αντισεισμικότητα.
  7. Διαστασιολόγηση με βάση την οριακή κατάσταση αστοχίας σε τέμνουσα.
  8. Κανόνας μετατόπισης διαγράμματος ροπών.Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr