Υδραυλική
Διδάσκων: Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος
Κωδικός Μαθήματος: 5504
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1518/
Ύλη μαθήματος:

  1. Ροή σε κλειστούς αγωγούς: Βασικές εξισώσεις υδραυλικής, στρωτή ροή, τυρβώδης ροή, γραμμικές απώλειες, τοπικές απώλειες, ενεργό μήκος, γραμμή ενέργειας, πιεζομετρική γραμμή, αγωγοί εν σειρά, αγωγοί εν παραλλήλω, διακλαδιζόμενοι αγωγοί προς δεξαμενές.
  2. Ροή σε ανοικτούς αγωγούς: Γενικά, ορισμοί, κατανομή πιέσεως, ειδική ενέργεια, είδη ροής, στένωση διατομής ροής, διατομή ελέγχου, ειδική ορμή, υδραυλικό άλμα, εξισώσεις αντιστάσεως στη μόνιμη ροή, ομοιόμορφη ροή, κανονικό βάθος, υδραυλικώς βέλτιστη διατομή, βαθμιαίως μεταβαλλόμενη ροή, ταξινόμηση προφίλ ελεύθερης επιφάνειας, υπολογισμός προφίλ ελεύθερης επιφάνειας,μέθοδος κατ’ ευθείαν βήματος, πρότυπη μέθοδος βημάτων.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr