Ανάλυση Γραμμικών Φορέων με Μητρώα
Διδάσκων: Σφακιανάκης Μανόλης
Κωδικός Μαθήματος: 5501
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5ο
e-class:
Ύλη μαθήματος:

 1. Εισαγωγή στην ανάλυση των κατασκευών και στην άλγεβρα των μητρώων.
 2. Η άμεση μέθοδος δυσκαμψίας.
 3. Ανάλυση επίπεδων δικτυωμάτων.
 4. Μητρώο δυσκαμψίας αξονικού στοιχείου.
 5. Ανάλυση επιπέδων κατασκευών από δοκούς.
 6. Μητρώο δυσκαμψίας δοκού.
 7. Ανάλυση δοκών υπό διανεμημένου φορτίου με τη μέθοδο της άμεσης δυσκαμψίας.
 8. Μητρώα δυσκαμψίας με την μέθοδο Castigliano.
 9. Καμπύλες δοκοί.
 10. Ανάλυση επίπεδων πλαισίων.
 11. Ανάλυση πολύπλοκων πλαισιωτών κατασκευών με την μέθοδο των υποκατασκευών.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr