Επεξεργασία Λυμάτων
Διδάσκων: Μαναριώτης Ιωάννης
Κωδικός Μαθήματος: 5605
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1561/
Ύλη μαθήματος:

 • Εισαγωγή στην επεξεργασία λυμάτων.
 • Παροχή, ποιοτικά χαρακτηριστικά και επιπτώσεις λυμάτων και αποβλήτων, όρια και συνθήκες εκπομπής.
 • Αρχές εφαρμοσμένης μικροβιολογίας και μικροβιακού μεταβολισμού.
 • Προκαταρκτική επεξεργασία (εσχάρες και τριβεία, αμμοσυλλέκτες, εξισορρόπηση) και πρωτοβάθμια επεξεργασία (καθίζηση, φυσική - χημική επεξεργασία).
 • Βιολογική επεξεργασία λυμάτων (ενεργός ιλύς, βιολογική διύλιση, περιστρεφόμενοι βιοδίσκοι).
 • Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (λίμνες σταθεροποίησης, τεχνητοί υγρότοποι).
 • Προχωρημένη επεξεργασία (αφαίρεση αζώτου και φωσφόρου, αφαίρεση οργανικών ενώσεων).
 • Αναερόβια επεξεργασία λυμάτων.
 • Επεξεργασία ιλύος και διάθεση ιλύος.
 • Απολύμανση λυμάτων.
 • Διάθεση λυμάτων στο έδαφος.
 • Διάβρωση συστημάτων συλλογής.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr