Επεξεργασία Λυμάτων
Διδάσκων: Μαναριώτης Ιωάννης
Κωδικός Μαθήματος: 5605
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1561/
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή<\li>
  2. Παροχή λυμάτων. Χαρακτηριστικά και επιπτώσεις λυμάτων και αποβλήτων<\li>
  3. Όρια και συνθήκες εκπομπής, αρχές εφαρμοσμένης μικροβιολογίας, επεξεργασία λυμάτων (εισαγωγή, εσχάρες και τριβεία, αμμοσυλλέκτες, εξισορρόπηση, καθίζηση και επίπλευση, βιολογική διύλυση, περιστρεφόμενοι βιοδίσκοι, ενεργός ιλύς, φυσική - χημική επεξεργασία, προχωρημένη επεξεργασία, επεξεργασία ιλύος, λίμνες οξείδωσης και απολύμανσης)<\li>
  4. Διάθεση στο έδαφος, διάβρωση συστημάτων συλλογής, σχεδιασμός εγκαταστάσεων.<\li>


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr