Σχεδιασμός Μεταλλικών Στοιχείων
Διδάσκων: Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 5502
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1541/
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή στις μεταλλικές κατασκευές. Δομικός χάλυβας. Βασικές αρχές σχεδιασμού κατά Ευρωκώδικα 3.
  2. Ταξινόμηση διατομών. Αντοχή διατομών σε εφελκυσμό, θλίψη, διάτμηση, κάμψη, στρέψη.
  3. Αντοχή διατομών σε συνδυαστική καταπόνηση. Τελικά κριτήρια αντοχής διατομών.
  4. Καμπτικός, στρεπτικός και καμπτοστρεπτικός λυγισμός.
  5. Πλευρικός λυγισμός και πλευρικές αντιστηρίξεις.
  6. Διατμητικός λυγισμός υψίκορμων με λεπτό πάχος κορμού διατομών, τοπικά φαινόμενα αστάθειας.
  7. Αντοχή μελών σε συνδυαστικά φαινόμενα αστάθειας. Τελικά κριτήρια σχεδιασμού μελών.
  8. Εισαγωγή στις συνδέσεις και στα μέσα σύνδεσης.
  9. Μόρφωση και υπολογισμός αντοχής απλών κοχλιωτών και συγκολλητών συνδέσεων.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr