Σχεδιασμός Μεταλλικών Στοιχείων
Διδάσκων: Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 5502
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1541/
Ύλη μαθήματος:

 1. Εισαγωγή στις μεταλλικές κατασκευές.
 2. Δομικός χάλυβας.
 3. Σύνθεση και σχεδιασμός μεταλλικών στοιχείων (ράβδων, δοκών) σε διάφορες καταπονήσεις.
 4. Εφελκυσμός ράβδων.
 5. Κάμψη δοκών.
 6. Στρέψη δοκών.
 7. Λυγισμός θλιβόμενων ράβδων.
 8. Κοχλιώσεις.
 9. Συγκολλήσεις.
 10. Υπολογισμός συνδέσεων.
 11. Σύνθετες, δικτυωτές και μεταβλητής διατομής δοκοί.
 12. Καμπτοστρεπτικός λυγισμός ράβδων.
 13. Στρέβλωση καμπτομένων δοκών.
 14. Κύρτωση κορμού δοκών διπλού ταυ.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr