Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών
Διδάσκων: Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 5602
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1543/
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή στα φαινόμενα 2ης τάξης. Ελαστική ανάλυση 1ης και 2ης τάξης, γεωμετρικές ατέλειες μελών και κατασκευών, επιρροή αξονικής δύναμης στην κάμψη, μεγάλες μετακινήσεις.
  2. Σχεδιασμός μελών διατομής κατηγορίας 4 σε θλίψη και θλίψη-κάμψη.
  3. Φορτίσεις και συνδυασμοί φορτίσεων κατασκευών κατά Ευρωκώδικα 1. Λειτουργικότητα και οριακή αστοχία.
  4. Μόρφωση τυπικών κατασκευών από δομικό χάλυβα και εξιδανίκευση τους σε λογισμικά Η/Υ.
  5. Βασικές συνδέσεις μελών από δομικό χάλυβα με χρήση συγκολλήσεων, κοχλιώσεων, ελασμάτων και άλλων τεμαχίων.
  6. Βασικοί κόμβοι κατασκευών από δομικό χάλυβα: άκαμπτοι, αρθρωτοί, ημιάκαμπτοι και ονομαστικά αρθρωτοί.
  7. Σχεδιασμός συνδέσεων και κόμβων κατά Ευρωκώδικα 3.
  8. Σχεδιασμός εδράσεων υποστυλωμάτων.
  9. Στοιχεία (υπό μορφή αναφοράς) χρήσης πολυμελών και κυψελωτών διατομών και αντισεισμικού σχεδιασμού.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr