Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών
Διδάσκων: Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος
Κωδικός Μαθήματος: 5602
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6ο
e-class: http://eclass.upatras.gr/courses/CIV1543/
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή στη σύνθεση και σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών.
  2. Στατική και δυναμική ανάλυση και σύνθεση σιδηρών δικτυωμάτων και πλαισίων.
  3. Ελαστική ευστάθεια πλαισίων.
  4. Σιδηρές στέγες.
  5. Σιδηρά πλαίσια.
  6. Σιδηρές εσχάρες.
  7. Σιδηρές οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες.
  8. Ελαφρές μεταλλικές κατασκευές.
  9. Συμπεριφορά σιδηρών κατασκευών σε σεισμό.
  10. Παραδείγματα σχεδιασμού σιδηρών στεγών, πλαισίων και γεφυρών.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr