Καθαρισμός Νερού
Διδάσκων: Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Κωδικός Μαθήματος: 5505
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1614/
Ύλη μαθήματος:

  1. Εισαγωγή, παροχή νερού, πρόβλεψη πληθυσμού
  2. Ποιότητα του νερού και ισχύουσες διατάξεις
  3. Άντληση και καθαρισμός του νερού (εισαγωγή, χημική ιζηματοποίηση, θρόμβωση, αποσκλήρυνση, ανάμιξη, καθίζηση, διύλιση, χλωρίωση - απολύμανση, έλεγχος οργανικών ρυπαντών και άλλων τοξικών ουσιών, έλεγχος οσμής και γεύσης, απόβλητα εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού)
  4. Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων
  5. Διάβρωση συστημάτων διανομής
  6. Σχεδιασμός εγκαταστάσεων
  7. Εργαστηριακή άσκηση ανάλυσης και μέτρησης ποιότητας νερού.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr