Εδαφομηχανική ΙΙ
Διδάσκων: Πελέκης Παναγιώτης
Κωδικός Μαθήματος: 5603
Εξάμηνο Διδασκαλίας: 6ο
e-class: https://eclass.upatras.gr/courses/CIV1656/
Ύλη μαθήματος:

  1. Υπόγειες ροές. Δίκτυα ροής. Ανισότροπα εδάφη. Υπολογισμός παροχής. υδραυλικού φορτίου και δυνάμεων ροής. Έλεγχος των υπόγειων ροών.
  2. Φέρουσα ικανότητα εδαφών, θεωρίες και μέθοδοι υπολογισμού, παράγοντες που επηρεάζουν την φέρουσα ικανότητα.
  3. Ωθήσεις εδαφών, ενεργητική και παθητική κατάσταση, μέθοδοι υπολογισμού, παράγοντες που επηρεάζουν τις ωθήσεις.
  4. Ευστάθεια πρανών, αναλυτικές μέθοδοι υπολογισμού, ομοιογενή και στρωματωμένα εδάφη, επίδραση υπογείων ροών, μέθοδος Taylor, μέθοδοι λωρίδων.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr