Προπτυχιακή Εκπαίδευση Πρακτική Άσκηση

                                         

                    
                                     
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018-2019
                  
                                   
   
                      
                  
                                       
                                                                                                      
 • Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης I
 •                                                                                                                                                  
 • Πρόσκληση για πρακτική άσκηση
 •                                                                                                                                                  
 • Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης ΙΙ
 •                                                                                                                                        
 • Αίτηση
 •                                              
 • Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης ΙΙI
 •                                                                                                                    
 • Διευκρίνηση
 •                
 • Κανονισμός πρακτικής άσκησης τμήματος
 •      
 • Αξιολόγηση
 • Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης ΙIII
 •                                                                                                                                                                                                    
   
                                                                                                                                                                                                     
   
                                                                                                       


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr