Προπτυχιακή Εκπαίδευση Πρακτική Άσκηση

                                             

                      
                                         
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018-2019
                    
                                       
   
                        
                    
                                           
                                                                                                                
 • Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης I
 •                                                                                                                                                                      
 • Πρόσκληση για πρακτική άσκηση
 •                                                                                                                                                                      
 • Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης ΙΙ
 •                                                                                                                                                            
 • Αίτηση
 •                                                                  
 • Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης ΙΙI
 •                                                                                                                                        
 • Διευκρίνηση
 •                                    
 • Κανονισμός πρακτικής άσκησης τμήματος
 •                          
 • Αξιολόγηση
 •                
 • Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης ΙIII
 •      
 • Διαβιβαστικό
 •      
 • Πρακτικό τοποθέτησης
 •                                                                                                                                                                                                                        
   
                                                                                                                                                                                                                         
   
                                                                                                                 


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr