Προπτυχιακή Εκπαίδευση Πρακτική Άσκηση

                                                 

                        
                                             
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2019-2020
                      
                                           
   
                          
                      
                                               
                                                                                                                          
 • Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης I
 •                                                                                                                                                                                          
 • Πρόσκληση για πρακτική άσκηση
 •                                                                                                                                                                                          
 • Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης ΙΙ
 •                                                                                                                                                                                
 • Αίτηση
 •                                                                                      
 • Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης ΙΙI
 •                                                                                                                                                            
 • Διευκρίνηση
 •                                                        
 • Κανονισμός πρακτικής άσκησης τμήματος
 •                                              
 • Αξιολόγηση
 •                                    
 • Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης ΙIII
 •                          
 • Διαβιβαστικό
 •                          
 • Πρακτικό τοποθέτησης
 •                                                                                                                                                                                                                                            
   
                                                                                                                                                                                                                                             
   
                                                                                                                           


Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr