Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 29.08.2016 - 23.09.2016
Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 03.10.2016 - 13.01.2017
Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου 23.01.2017 - 10.02.2017
Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 20.02.2017 - 02.06.2017
Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου 12.06.2017 - 30.06.2017
 

 
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr