Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 27.08.2015 - 23.09.2015
Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 28.09.2015 - 08.01.2016
Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου 18.01.2016 - 05.02.2016
Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 15.02.2016 - 27.05.2016
Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου 06.06.2016 - 24.06.2016
 

 
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr