Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 02.09.2013 - 27.09.2013
Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 30.09.2014 - 24.01.2014
Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου 27.01.2014 - 21.02.2014
Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 24.02.2014 - 06.06.2014
Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου 09.06.2014 - 04.07.2014
 

 
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr