Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 28.08.2014 - 24.09.2014
Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 29.09.2014 - 09.01.2015
Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου 19.01.2015 - 06.02.2015
Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 16.02.2015 - 29.05.2015
Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου 08.06.2015 - 26.06.2015
 

 
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr