Παπανικολάου ΑικατερίνηΕπικ. Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 2610 996561
Φαξ: 2610 996155
E-Mail: kpapanic@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Η Αικατερίνη Παπανικολάου γεννήθηκε στην Αθήνα (1973). Είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών (1996) και Διδάκτορας του ιδίου Τμήματος (2002). Από τον Ιούνιο 2004 υπηρετεί το Τμήμα ως Λέκτορας, αποτελώντας μέρος του προσωπικού του Εργαστηρίου Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής είχε την ευκαιρία μίας βραχείας εργασιακής σχέσης με το έργο της ζεύξης Ρίου - Αντιρίου ως επιβλέπων μηχανικός, με αντικείμενο ευθύνης τον τομέα των Υλικών (Materials Engineer). Για το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 εργάστηκε ως διδάσκουσα του Π.Δ. 407/1980 με μερική απασχόληση στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, αναλαμβάνοντας τη διδασκαλία των εργαστηρίων τριών υποχρεωτικών μαθημάτων: Εισαγωγή στη Μηχανική των Υλικών, Μηχανική των Υλικών, Δομικά Υλικά.

Από τον Μάρτιο 2003 και για διάστημα ενός έτους εργάστηκε ως μεταδιδακτορική υπότροφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος: “Joint Research Centre Training Through Research” στη μονάδα ELSA (European Laboratory for Structural Assessment), του Ινστιτούτου IPSC (Institute for the Protection and Security of the Citizen), το οποίο υπάγεται στο Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης JRC (Joint Research Centre), με έδρα την Ispra, Ιταλίας.

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πειραματική μηχανική των υλικών (με έμφαση στα σκυροδέματα υψηλής/ειδικής επιτελεστικότητας, όπως είναι το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα και το κισσηρόδεμα), στη μηχανική συμπεριφορά συστημάτων ενίσχυσης με βάση τις ινοπλισμένες ανόργανες μήτρες και στη μελέτη προηγμένων συστημάτων προκατασκευής (με έμφαση στο βέλτιστο σχεδιασμό).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
  1. Triantafillou, T. and Papanicolaou, C. (2013), “Innovative Applications of Textile-Based Composites in Strengthening and Seismic Retrofitting as Well as in the Prefabrication of New Structures”, Advanced Materials Research, Vol. 639-640, pp. 26-41.
  2. Valluzzi, M.R.; Oliveira, D.V.; Caratelli, A.; Castori, G.; Corradi, M.; de Felice, G.; Garbin, E.; Garcia, D.; Garmendia, L.; Grande, E.; Ianniruberto, U.; Kwiecien, A.; Leone, M.; Lignola, G.P.; Lourenco, P.B.; Malena, M.; Micelli, F.; Panizza, M.; Papanicolaou C.G.; Prota, A.; Sacco, E.; Triantafillou, T.C.; Viskovic, A.; Zajac, B. and Zuccarino, G. (2012), “Round Robin Test for composite-to-brick shear bond characterization”, Materials and Structures, Vol. 45, Iss. 12, pp 1761-1791.
  3. Papanicolaou, C.G. and Kaffetzakis, M.I. (2011) "Lightweight Aggregate Self-Compacting Concrete: State-of-the-Art & Pumice Application", Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 9, No. 1, 15-29.
  4. Papanicolaou, C.; Triantafillou, T. and Lekka, M. (2011): "Externally Bonded Grids as Strengthening and Seismic Retrofitting Materials of Masonry Panels", Construction and Building Materials 25 (2011), 504-514.
  5. Papanicolaou, C. G. and Papantoniou, I. C., (2010), "Mechanical Behavior of Textile Reinforced Concrete (TRC) / Concrete Composite Elements", Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 8 No. 1, 35-47.

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr