Μπούσιας ΕυστάθιοςΚαθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996588
Φαξ: 2610 997694
E-Mail: sbousias@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Δρ. Ε. Μπούσιας είναι Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κατασκευών και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Σεισμικού Προσομοιωτή. Είναι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1985) και έχει Master of Science in Civil Engineering από το Case Western Reserve University (1997) και διδακτορικό από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1993).

Εργάσθηκε ως ερευνητής στο Iνστιτούτο Mηχανικής Συστημάτων και Πληροφορικής του Ερευνητικού Κέντρου της Eυρωπαϊκής Ενωσης στην Ιταλία (1988-1992), καθώς και ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό Εργαστήριο Πολιτικών Μηχανικών της Πορτογαλίας LNEC (1995), στο Εργαστήριο Δυναμικών Δοκιμών του Ινστιτούτου ISMES (1995) και – ως επισκέπτης καθηγητής – στο Πανεπιστήμιο Trento (Ιταλία). 

Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου, συγγραφέας/συν-συγγρφέας 4 κεφαλαίων βιβλίων, 23 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, 60 άρθρων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια (http://scholar.google.gr/citations?user=wflt-oIAAAAJ) και κριτής σε 24 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος διεθνών και Ελληνικών επιστημονικών Ενώσεων όπως μέλος της ομάδας εργασίας ” Παραδείγματα σχεδιασμού για την εφαρμογή της μεθόδου θλιπτήρων-ελκυστήρων” του TG1.1: Εφαρμογές σχεδιασμού, της Διεθνούς Ένωσης Σκυροδέματος (fib), της ομάδας εργασίας WG7: Αντισεισμικές Κατασκευές της Διεθνούς Ένωσης Γεφυροποιϊας και Δομοστατικής (IABSE) και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Πειραματικής Δομοστατικής Μηχανικής (ΙΑΕSΕ). Είναι επίσης μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Structural Engineering International (IABSE).

Δραστηριοποιείται κυρίως στην πειραματική μελέτη της συμπεριφοράς κατασκευών, την ανάπτυξη πειραματικών μεθόδων, το σχεδιασμό/ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και, δευτερευόντως, στην περιοχή ανθεκτικότητας κατασκευών σκυροδέματος σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις από ακραίες δράσεις.

Έχει διατελέσει Επιστημονικά υπεύθυνος 19 ερευνητικών προγραμμάτων  και συνεργάζόμενος ερευνητής σε 23 άλλα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
  1. Koutas, L., Bousias, S., and Triantafillou, T. (2014). "Seismic Strengthening of Masonry-Infilled RC Frames with TRM: Experimental Study." ASCE Journal of Composites for Construction, doi:10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0000507
  2. Skafida, S. Koutas, L. and Bousias, S.N. (2014) Analytical modelling of masonry infilled RC frames and verification with experimental data," Journal of Structures, Volume 2014 (2014), Article ID 216549, doi:0.1155/2014/216549.
  3. Bousias, S.N. (2014) Hybrid Simulation of Stiff Structures: Overview and Current Advances, Journal of Structures, Article ID 825692, doi:10.1155/2014/825692.
  4. Koutas, L., Triantafillou, T. and Bousias, S. (2014) Analytical Modelling of Masonry-Infilled RC Frames Retrofitted with Textile Reinforced Mortar, ASCE Journal of Composites for Construction, doi: 10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.000055.
  5. Papalou, A. Strepelias, Roubien, D., Bousias, S., Trintafillou, T. (2015) Seismic Protection of Monuments Using Innovative Techniques, Journal of Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 77(2015) 360–368, doi:10.1016/j.soildyn.2015.06.004.
  6. N. Stathas, N., Skafida, S., Bousias, S., Fardis, M., Digenis, S., Palios, X. (2015) Hybrid Simulation of Bridge Pier Uplifting, Bulletin of Earthquake Engineering, Special Issue: “Large scale and on-site structural testing for seismic performance assessment”, doi: 10.1007/s10518-015-9822-2

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr