Μπούσιας ΕυστάθιοςΚαθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996588
Φαξ: 2610 997694
E-Mail: sbousias@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Δρ. Ε. Μπούσιας είναι Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κατασκευών και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Σεισμικού Προσομοιωτή. Είναι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1985) και έχει Master of Science in Civil Engineering από το Case Western Reserve University (1997) και διδακτορικό από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1993). 
  
  Εργάσθηκε ως ερευνητής στο Iνστιτούτο Mηχανικής Συστημάτων και Πληροφορικής του Ερευνητικού Κέντρου της Eυρωπαϊκής Ενωσης στην Ιταλία (1988-1992), καθώς και ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εθνικό Εργαστήριο Πολιτικών Μηχανικών της Πορτογαλίας LNEC (1995), στο Εργαστήριο Δυναμικών Δοκιμών του Ινστιτούτου ISMES (1995) και – ως επισκέπτης καθηγητής – στο Πανεπιστήμιο Trento (Ιταλία).  
  
  Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου, συγγραφέας/συν-συγγραφέας 8 κεφαλαίων βιβλίων, 27 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, 73 άρθρων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια (http://scholar.google.gr/citations?user=wflt-oIAAAAJ) και κριτής σε 24 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος της μέλος της ομάδας εργασίας WP2.2.4 (Σχεδιασμός κατασκευών με τη μέθοδο θλιπτήρων-ελκυστήρων) της Διεθνούς Ένωσης Σκυροδέματος (fib) και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Δομοστατικών Δοκιμών (ΙΑΕSΕ). Είναι επίσης μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Structural Engineering International (IABSE). 
  
  Δραστηριοποιείται κυρίως στην πειραματική μελέτη της συμπεριφοράς κατασκευών, την ανάπτυξη πειραματικών μεθόδων, το σχεδιασμό/ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και, δευτερευόντως, στην περιοχή ανθεκτικότητας κατασκευών σκυροδέματος σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις από ακραίες δράσεις.
  
  Έχει διατελέσει Επιστημονικά υπεύθυνος 22 ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργάζόμενος ερευνητής σε 23 άλλα. 
  
   
   Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
     
       
 1. Palios, X., Fardis, M., Ε. Strepelias, Bousias, S. (2017) “Unbonded    brickwork    for    the protection    of infills from seismic damage”, Engineering Structures, 131, 614–624, doi:10.1016/j.engstruct.2016.10.027
 2.      
 3. Bousias, S., Sextos, A., Kwon, O-S., Taskari, O., Elnashai, A. Evangeliou, N., Di Sarno, L.  (2017) Intercontinental Hybrid Simulation for the assessment of a three-span R/C highway overpass, Journal of Earthquake Eng., doi:10.1080/13632469.2017.1351406
 4.      
 5. N. Stathas, Palios, X., Ε. Strepelias, Fardis, M., Bousias, S., and Sarkis, A. (2017) “Dry-jointed precast concrete frame on rocking or fixed footings under cyclic lateral loading”, Bulletin of Earthquake Engineering, 15(11), 4915-4938, doi.org/10.1007/s10518-017-0151-5
 6.      
 7. N. Stathas, N., Bousias, S.N., Palios, X., Ε. Strepelias, Fardis, M.N. (2017) “Tests and simple models of RC frame subassemblies for postulated loss of column”, Journal of Structural Engineering, ASCE, https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001951
 8.      
 9. Stathas, N., Bousias, S.N., Palios, X., Strepelias, E. and Fardis, M.N., (2017) “Continuous one-way RC slabs with sinking outer support: Tests and simple model”, Journal of Structural Engineering, ASCE, https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001887
 10.      
 11. Stathas, Ν., Karakasis, Ι., Strepelias, Ε., Palios, Χ., Bousias, S. and Fardis, N. (2019) “Tests and analysis of RC building, with or without masonry infills, for instant column loss”, Engineering Structures   Volume 193, 15 Pages 57-67, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2019.05.015
 12.      
   
   

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr