Χασιακός ΑθανάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: +30 2610 996506
E-Mail: a.chassiakos@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Αθανάσιος Π. Χασιακός γεννήθηκε στην Άμφισσα το 1964. Είναι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1998) και κάτοχος πτυχίων Master of Science (1990) και Doctor of Philosophy (1992) από το University of Minnesota, Η.Π.Α. Το 1995 εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα σε θέση Αναπληρωτή  Καθηγητή. Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
  
  Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων και άνω των 90 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων ενώ έχει συμμετάσχει και ως προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής ή επιστημονικός υπεύθυνος σε 15 ερευνητικά και τεχνικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από φορείς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  
  Είναι μέλος του Editorial Board των περιοδικών Advances in Engineering Software και Smart Infrastructure and Construction ενώ έχει συμμετάσχει στην επιστημονική επιτροπή πολλών επιστημονικών συνεδρίων. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών και επαγγελματικών οργανισμών. Διατελεί κριτής επιστημονικών εργασιών σε άνω των 20 διεθνή επιστημονικά περιοδικά Έχει βραβευθεί για τη διδακτορική του διατριβή και για δημοσιευμένες εργασίες του.
  
  Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές: διαχείριση τεχνικών/οδικών έργων στον κύκλο ζωής τους, εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση έργων, βελτιστοποίηση, έξυπνες πόλεις, υποδομές και κατασκευές, έξυπνα δίκτυα, διαχείριση ενέργειας και κινητικότητα, μοντελοποίηση κατασκευαστικών/λειτoυργικών πληροφοριών (ΒΙΜ και digital twins), εφαρμογή νέων υλικών (νανοϋλικών) σε οδοστρώματα, δυναμική ανάλυση απόκρισης οδοστρωμάτων σε κινούμενα φορτία, διαχείριση ασφάλειας στις κατασκευές.
    
    Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις  
   
              
  1. Chassiakos A.P. and Rempis, G. (2019). “Evolutionary algorithm performance evaluation in project time-cost optimization”. Journal of Soft Computing in Civil Engineering, 3-2, pp. 16-29.
  2.                
  3. Tsoukalis F.C. and Chassiakos A.P (2019). “Building Information Modeling (BIM) for Safety Risk Identification in Construction Projects”. Proceedings of the Creative Construction Conference, Budapest, Hungary.
  4.                
  5. Chassiakos A.P. and Karatzas S. (2019). “Process Centric Building Energy Management-as-a-Service”. Proceedings of the International Conference on Smart Infrastructure and Construction (ICSIC) 2019, Cambridge University.
  6.                
  7. Papadimitropoulos V., Karatzas S., and Chassiakos P. (2018).  “Applications of Nanomaterials in Pavement Engineering: A Review”. Proceedings of the Tenth International Conference on Construction in the 21st Century (CITC-10), Colombo, Sri Lanka.
  8.                
  9. Chassiakos A., Karatzas S., Farmakis P. (2018). “BIM and Lean-Business Process Reengineering for Energy Management Optimization of Existing Buildings”. Proceedings of the 35th CIB W78 Conference: IT in Design, Construction, and Management, Chicago, Illinois, USA.
  10.                
  11. Farmakis, P.M. and Chassiakos, A.P. (2017). “Genetic algorithm optimization for dynamic construction site layout planning”. Organization, Technology and Management in Construction 9, pp. 1–10. 
  12.                
  13. Sotiropoulou, M.I, Moschonas, N. and Chassiakos, A.P. (2016). “Life-cycle impact assessment of highway pavements for supporting maintenance and rehabilitation decisions”, Proceedings of the Fifth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, Delft, The Netherlands.
  14.                
  15. Papadaki, I. and Chassiakos, A.P. (2016). “Multi-objective construction site layout planning using genetic algorithms”, Procedia Engineering 164, 20-27.
  16.                
  17. Kaiafa, S. and Chassiakos, A.P., (2015). “A genetic algorithm for optimal resource-driven project scheduling”, Procedia Engineering 123, 260-267.
  18.                
  19. Chassiakos, A.P., Konstantinou, E. and Moschonas, N. (2013). “Optimizing the impact of pavement maintenance decisions on road network sustainability”, Civil and Structural Engineering Computation Methods, Saxe-Coburg Publications, Chapter 4, pp. 61-87.
  20.                
  21. Panagopoulou M. and Chassiakos A.P. (2012). “Optimization model for pavement maintenance planning and resource allocation”, Transportation Research E-Circular, E-C163, pp 25-38.
  22.                
  23. Patrinou A.G. and Chassiakos, A.P. (2010). “Development of a risk assessment system for construction projects”, Proceedings of the 7th International Conference on Engineering Computational Technology, Valencia, Spain, paper 90.
  24.                
  25. Chassiakos, A.P., and Sakellaropoulos, S.P. (2008). “A web-based system for managing construction information”, Advances in Engineering Software, 39, pp. 865-876.
  26.                
  27. Chassiakos, A.P. (2007). “The use of information and communication technologies in construction”, Civil Engineering Computations: Tools and Techniques, Saxe-Coburg Publications, Chapter 5, pp. 79-104.
  28.                
  29. Chassiakos, A.P. (2006). “Longest path time-cost analysis of construction projects with generalised activity constraints”, Operational Research. An International Journal, 6 (3), pp 271-281.
  30.                
  31. Chassiakos, A.P., and Sakellaropoulos, S.P. (2005). “Time-cost optimization of construction projects with generalized activity constraints”, ASCE Journal of Construction Engineering and Management, 131 (10), pp.1115-1124.
  32.                
  33. Chassiakos, A.P., Panagolia, C. and Theodorakopoulos, D.D. (2005). “Development of a decision support system for managing highway safety”, ASCE Journal of Transportation Engineering, 131 (5), pp. 364-373.
  34.                
  35. Theodorakopoulos, D.D., Chassiakos, A.P. and Beskos, D.E. (2004). “Dynamic effects of moving load on a poroelastic soil medium by an approximate method”, International Journal of Solids and Structures 41 (7), pp. 1801-1822.
  36.                
  37. Sakellaropoulos, S.P. and Chassiakos, A.P. (2003). “An integrated information management system for the construction industry”, Proceedings of the 2nd International Conference on Structural Engineering and Construction, Rome, Italy.
  38.                
  39. Chassiakos, A.P. (2001). “Information Management for the Construction Industry: A Review”, Civil and Structural Engineering Computing, Saxe-Coburg Publications, pp. 55-82.
  40.                
  41. Chassiakos, A.P., Samaras, C.I. and Theodorakopoulos, D.D. (2000). “An Integer Programming Method for CPM Time-Cost Analysis”, Computer Modeling in Engineering and Sciences 1 (4), pp. 9-18.
  42.                
  43. Chassiakos, A.P., Samaras, C.I. and Theodorakopoulos, D.D. (1998). “An Algorithm for Determining the Optimal Duration of Large Projects”, Advances in Civil and Structural Engineering Computing for Practice, Civil-Comp Press, 449-454.
  44.                
  45. Stephanedes, Y.J. and Chassiakos, A.P. (1993). “Application of Filtering Techniques for Incident Detection”, ASCE Journal of Transportation Engineering 119 (1), pp. 13-26.
  46.                
  47. Chassiakos, A.P. and Stephanedes, Y.J. (1993). “Smoothing Algorithms for Incident Detection”, Transportation Research Record 1394, pp. 8-16. 
  48.                
  49. Stephanedes, Y.J., Chassiakos, A.P. and Michalopoulos, P.G. (1992). “Comparative Performance Evaluation of Incident Detection Algorithms”, Transportation Research Record 1360, pp. 50-57
  50.                
     
          

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr