Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος


Ο Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του University of California, San Diego των ΗΠΑ (1982), έχει Μάστερς από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ (1984), Mεταπτυχιακό Δίπλωμα "Engineer Degree" (1986) και Διδακτορικό Δίπλωμα (1991) από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (1991) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ. Διετέλεσε Επίκουρος, Αναπληρωτής και Τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του University of California, Irvine, από το 1991 έως το 2004. Από το 2004 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος.

Είναι συγγραφέας 60 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, 55 άρθρων σε επιστημονικά συνέδρια και τριών κεφαλαίων σε βιβλία. Έχει διατελέσει ή διατελεί Επιστημονικός Υπεύθυνος η κύριο μέλος ερευνητικής ομάδας σε 16 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς των ΗΠΑ: National Science Foundation (NSF), Environmental Protection Agency (EPA), National Water Research Institute (NWRI), University of California Water Resources Center (UCWRC), Ευρωπαϊκή Ένωση: INTEREG III και Ελληνικά Προγράμματα: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), Πυθαγόρας, Αρχιμήδης και Κ. Καραθεοδωρή. Οι διακρίσεις του περιλαμβάνουν διάφορα βραβεία για εξαίρετη διδασκαλία και έρευνα στο University of California, Irvine.

Η έρευνά του εστιάζει σε διάφορα πειραματικά και θεωρητικά ενδιαφέροντα που αφορούν τη μεταφορά ρύπων σε πορώδη μέσα και περιβαλλοντικά συστήματα. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κατάληξη και μεταφορά βιο-κολλοειδών στο υπόγειο νερό και στην ακόρεστη ζώνη του εδάφους, τη μεταφορά κολλοειδών σε ρωγματωμένα πετρώματα και διάλυση υγρών μη υδατικής φάσης σε πορώδη μέσα. Επίσης έχει δραστηριότητα σε τομείς που αφορούν τη διασπορά πτητικών οργανικών στην ατμόσφαιρα που προέρχονται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπόγειου νερού, τη μαθηματική προσομοίωση της μεταφοράς αντιδρώντων ρύπων στο υπέδαφος και την ανάπτυξη ιδανικών ιχνηθετών για υπόγεια νερά και γεωθερμικές μελέτες. Επιπλέον, μελετάει την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών για την αποκατάσταση εδάφους με χρήση ακουστικών κυμάτων και την επεξεργασία λυμάτων με αντιδραστήρες που καταναλώνουν ηλιακή ενέργεια.


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:
  1. Thomas, J.M., and C.V. Chrysikopoulos, Experimental investigation of acoustically enhanced colloid transport in water-saturated packed columns, Journal of Colloid and Interface Science, 308, 200-207, doi:10.1016/j.jcis.2006.12.062, 2007.
  2. Chrysikopoulos, C.V., and E.T. Vogler, Acoustically enhanced ganglia dissolution and mobilization in a monolayer of glass beads, Transport in Porous Media, 64, 103-121, 2006.
  3. Anders, R., and C.V. Chrysikopoulos, Virus fate and transport during artificial recharge with recycled water, Water Resources Research, 41(10), W10415, doi:10.1029/2004WR003419, 2005.
  4. Chrysikopoulos, C.V., and E.T. Vogler, Acoustically enhanced mulitcomponent NAPL ganglia dissolution in water saturated packed columns, Environmental Science and Technology, 38(10), 2940-2945, 2004.
  5. James, S.C., and C.V. Chrysikopoulos, Analytical solutions for monodisperse and polydisperse colloid transport in uniform fractures, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 226, 101-118, 2003.
  6. Lee, K.Y., and C.V. Chrysikopoulos, Dissolution of a well-defined trichloroethylene pool in saturated porous media: Experimental results and model simulations, Water Research, 36, 3911-3918, 2002.
  7. James, S.C., and C.V. Chrysikopoulos, An efficient particle tracking equation with specified spatial step for the solution of the diffusion equation, Chemical Engineering Science, 56(23), 6535-6543, 2001.
     


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr