Καραντώνη ΤριανταφυλλιάΕπικ. Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 2610 997778
Φαξ: 2610 997778
E-Mail: karmar@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 04 Πάτρα


Η Τριανταφυλλιά (Φυλλίτσα) Καραντώνη γεννήθηκε στην Αμαλιάδα. Είναι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάκτορας του ιδίου Τμήματος.
  Είναι συγγραφέας του βιβλίου Κατασκευές από τοιχοποιία, σχεδιασμός και επισκευές, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Β Έκδοση σελ. 528, Αθήνα, 2012 και και περισσοτέρων από 50 δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις της έχουν αντικείμενο τη σεισμική συμπεριφορά και τις επισκευές σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία, αντικείμενο στο οποίο εστιάζεται και το κύριο ερευνητικό έργο της. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά έργα αφορώντα κυρίως τη σεισμική συμπεριφορά και τρωτότητα των κτιρίων.
  Εκτός των διδακτικών καθηκόντων της στο Πανεπιστήμιο έχει δώσει διαλέξεις σε πολυάριθμα σεμινάρια απευθυνόμενα σε μηχανικούς καθώς και σε ημερίδες σχετιζόμενες με θέματα σεισμικών βλαβών και επισκευών κατασκευών καθώς και με τον Ευρωκώδικα 6.
  Υπήρξε μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, μέλος της επιστημονικής Επιτροπής για τη σύνταξη Κανονισμού Δομητικών Επεμβάσεων σε Τοιχοποιίες (ΚΑΔΕΤ) και εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου στο Τεχνικό Συμβούλιο Δομικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
  
   
   Επιλεγμένες δημοσιεύσεις   
 
 
 
 
       
 1. F. V. Karantoni, M.L Papadopoulos, S. J. Pantazopoulou “Simple Seismic Assessment of Traditional Unreinforced masonry Buildings”  International Journal of Architectural Heritage. Vol. 10, Iss. 8, 2016. 
 2.      
 3. F.V. Karantoni, S. J. Pantazopoulou, « Review of Seismic Assessment Procedures Proposed for URM Traditional and Heritage Structures», Int. Congress Structural Analysis of Historical Constructions, Leuven, Belgium, 2016
 4.      
 5. F.V. Karantoni, S. J. Pantazopoulou, “Towards the development of a seismic assessment framework for URM structures”, 16 World Congress on Earthquake Engineering, Santiago, Chile, 2017
 6.      
 7. F.V. Karantoni, S. J. Pantazopoulou, “European procedures for seismic assessment of URM structures” 13th Canadian masonry Symposium, Halifax, Canada, 2017
 8.      
 9. F. V. Karantoni,  D. N. Sarantitis, Seismic Behavior of Masonry Buildings After Interventions of the Load Bearing System, REHABEND 2018, Caceres, Spain, 2018
 10.      
 11. Karantoni, Fillitsa,  Pantazopoulou, Stavroula, Ganas, Athanasios, “Confined Masonry as a low Cost Seismic Construction Alternative – The Experience from the 2014 Cephalonia Earthquake” Front. Struct. Civ. Eng.,  2018, Volume 12, Issue 3, pp 270–290, DOI 10.1007/s11709-017-0390-1
 12.      
 13. F. V. Karantoni, S J Pantazopoulou,” Performance of Confined Masonry of 1953 during the 2014 Cephalonia Earthquake” 7th Int. Conf. Structural Engineering Mechanics and Computing, SEMC2019, Cape Town,  South Africa, 2019
 14.      
 15. S. I Pardalopoulos, F. V.  Karantoni, S. J. Pantazopoulou “Practical assessment of the seismic behavior of a confined masonry system”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2019, Volume 127, , DOI 10.1016/j.soildyn.2019.105831
 16.      
 17. F. V. Karantoni,  D. N. Sarantitis, “Interventions to structural system of masonry buildings and their effects to their seismic response”, The Open Construction and Building Technology Journal, 2019, DOI 10.2174/1874836801913010099
 18.      
   
       
   
   

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


  Επιστροφή
  Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr