Καραντώνη ΤριανταφυλλιάΕπίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 997778
Φαξ: 2610 997778
E-Mail: karmar@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Η Τριανταφυλλιά (Φυλλίτσα) Καραντώνη γεννήθηκε στην Αμαλιάδα. Είναι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάκτορας του ιδίου Τμήματος.
Είναι συγγραφέας του βιβλίου Κατασκευές από τοιχοποιία, σχεδιασμός και επισκευές, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Β Έκδοση σελ. 528, Αθήνα, 2012 και και περισσοτέρων από 50 δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις της έχουν αντικείμενο τη σεισμική συμπεριφορά και τις επισκευές σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία, αντικείμενο στο οποίο εστιάζεται και το κύριο ερευνητικό έργο της. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά έργα αφορώντα κυρίως τη σεισμική συμπεριφορά και τρωτότητα των κτιρίων.
Εκτός των διδακτικών καθηκόντων της στο Πανεπιστήμιο έχει δώσει διαλέξεις σε πολυάριθμα σεμινάρια απευθυνόμενα σε μηχανικούς καθώς και σε ημερίδες σχετιζόμενες με θέματα σεισμικών βλαβών και επισκευών κατασκευών καθώς και με τον Ευρωκώδικα 6.
Είναι μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, μέλος της επιστημονικής Επιτροπής για τη σύνταξη Κανονισμού Δομητικών Επεμβάσεων σε Τοιχοποιίες (ΚΑΔΕΤ) και εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου στο Τεχνικό Συμβούλιο Δομικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
 1. Karantoni F.V and Fardis M.N, " Assessment of Analysis Methods and of Strengthening Techniques for Earthquake Resistant Masonry Structures", Proc., on Int. Conf. Structural Conservation of Stone Masonry - Diagnosis, Repair and Strengthening, Athens, Nov. 1989.
 2. Karantoni F.V. and Fardis M.N., "Analytical Study of Strengthening Techniques for Earthquake Resistant Masonry Buildings", Proc., 9th Europ. Conf. on Earthq. Engrg., Τόμος 7Β, σελ. 125-134, Moskow, Sept. 1990.
 3. F. Karantoni, "Seismic retrofitting of Fragavilla Monastery" Earthquake and Structures, V. 5, 2, pp143-160, 2013.   
 4. F. Karantoni, G. Tsionis, F. Lyrantzaki, M.N. Fardis "Seismic Fragility of regular masonry buildings for in-plane and out-of-plane failure" Earthquake and Structures, V6, 6 pp 689-713, 2014
 5. F. V. Karantoni, M. Papadopoulos & S. J. Pantazopoulou “Simple Seismic Assessment of Traditional Unreinforced Masonry Buildings” International Journal of Architectural Heritage, http://dx.doi.org/10.1080/15583058.2016.1183062
 6. F. Karantoni, Y. Manalis, Chapter 18, Parametric seismic assessment of a non – symmetric stone masonry building with flexible floors, στο Seismic Assessment, Behavior and Retrofit of Heritage Buildings and Monuments, ed. Springer, 429-448, 2015
 7. S. Pantazopoulou, F. Karantoni, M. Papadopoulos, Chapter 5, Criteria for seismic assessment, στο State of the art report for the analysis methods for unreinforced masonry heritage structures and monuments, σελ 66-76, Αθήνα 2013

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


  Επιστροφή
  Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr