Λαγγούσης ΑνδρέαςΑναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996594, 6599
Φαξ: 2610 996572
E-Mail: andlag@upatras.gr


Ο Ανδρέας Λαγγούσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Είναι Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ, 2003), MSc Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος (Massachusetts Institute of Technology, ΜΙΤ, 2005), και Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος (ΜΙΤ, 2009). Τον Σεπτέμβριο του 2010 εξελέγη Λέκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στην επιστημονική περιοχή της Υδραυλικής Μηχανικής με έμφαση στη Στοχαστική Προσομοίωση και Εκτίμηση Επικινδυνότητας Υδρολογικών Φαινομένων, τον Απρίλιο του 2015 προήχθη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, και τον Δεκέμβριο του 2019 στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Από τον Οκτώβριο 2017 διατελεί μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στις περιοχές της θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής, θεωρίας τυχαίων πεδίων και στοχαστικών ανελίξεων, εκτίμησης ρίσκου και διαχείρισης κινδύνου από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων, αριθμητικής ανάλυσης, τεχνικής υδρολογίας, υδραυλικής μηχανικής, και μελέτης και κατασκευής δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, και μεγάλων υδραυλικών έργων σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και των Η.Π.Α.
                
                Του έχουν απονεμηθεί πολλαπλές ακαδημαϊκές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου της υποτροφίας Schoettler του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (ΜΙΤ, 2003-2004), το βραβείο καλύτερης δημοσιεύσεως στο διεθνές συνέδριο “1st International Summit on Hurricanes and Climate Change” (2007), δύο συναπτές υποτροφίες (συνολικής διάρκειας 5 ετών) από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, μία μεταδιδακτορική υποτροφία συνολικής διάρκειας τριών ετών από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), και μία ερευνητική υποτροφία συνολικής διάρκειας 2 ετών από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Τον Φεβρουάριο του 2017 ένα από τα δημοσιευμένα του άρθρα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Water Resources Research (WRR) έλαβε την διάκριση “Editors’ Highlight”, τον Σεπτέμβριο του 2017 του απενεμήθη ο τιμητικός τίτλος του Συνεργαζόμενου Καθηγητή (Professeur Associé) στο Πανεπιστήμιο INRS (Institut National de la Recherche Scientifique) στο Κεμπέκ (Quebec) του Καναδά (Canada), και από τον Απρίλιο του 2018 διατελεί Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής βροχοπτώσεων και κλίματος (Precipitation and Climate Sub-Division) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (European Geosciences Union, EGU). 
                
                Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής σε 18 ερευνητικά έργα, έχει συγγράψει 32 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 3 επιστημονικές διατριβές, 3 κεφάλαια βιβλίων κατόπιν προσκλήσεως, επιστημονικές σημειώσεις για τα μαθήματα τα οποία διδάσκει, και 4 άρθρα σε ελληνικές εφημερίδες. Επίσης, έχει δώσει άνω των 55 παρουσιάσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, 17 προσκεκλημένες ομιλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές άνω των 20 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, και είναι κριτής σε 20 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Από το 2013 διατελεί τακτικό μέλος των συντακτικών επιτροπών (Associate Editor) των διεθνών επιστημονικών περιοδικών WRR (Water Resources Research), JoH (Journal of Hydrology), JHS (Journal of Hydrological Sciences) και SERRA (Stochastic Environmental Research and Risk Assessment), κατά την περίοδο Ιούνιος 2012 –Δεκέμβριος 2013 διετέλεσε προσκεκλημένο μέλος της συντακτικής επιτροπής (Guest Associate Editor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού HESS (Hydrology and Earth System Sciences), και κατά την διετία 2015-2017 διετέλεσε προσκεκλημένος αρχισυντάκτης (Managing Guest Editor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού JoH (Journal of Hydrology). 
                
                Επιπρόσθετα, είναι ενεργό μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ), της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Μηχανικών (American Society of Civil Engineers, ASCE), της Αμερικάνικής Ένωσης Γεωφυσικών (AGU), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (EGU), της Διεθνούς Ενώσεως Υδρολογικών Επιστημών (IAHS) και της Διεθνούς Ενώσεως Στατιστικής Υδρολογίας (ICSH-IAHS). Από το 2008 διατελεί ενεργό μέλος της επιστημονικής επιτροπής βροχοπτώσεων και κλίματος (Precipitation and Climate Sub-Division) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (European Geosciences Union, EGU). Κατά την περίοδο 2010-2012, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του παραρτήματος της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Μηχανικών (ASCE) στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2011-2013 διετέλεσε Ταμίας του Συνδέσμου Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, από το Μάρτιο 2014 διατελεί μέλος της επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ) για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε Πολιτικούς Μηχανικούς, και από τον Μάιο του 2018 διατελεί μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (Academic Council) του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) για τους εισερχόμενους φοιτητές.
                
          Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη στοχαστικών (πιθανοτικών) μοντέλων για την ανάλυση και διαχείριση υδρολογικής και περιβαλλοντικής διακινδύνευσης (Risk Analysis and Management), σχεδιασμό έργων Πολιτικού Μηχανικού, και πρόγνωση.
                
                 
                 Δείτε εδώ το αναλυτικό βιογραφικό του Δρ. Α. Λαγγούση.
                 
                 Selected Publications
                           
                                                                                           
                                                         
 1. Perdios, A. and A. Langousis (2020) Revisiting the Statistical Scaling of Annual Discharge Maxima at Daily Resolution with Respect to the Basin Size in the Light of Rainfall Climatology, Water, 12(2), 610; https://doi.org/10.3390/w12020610 (active link).
 2.                
 3. Carsteanu, A.A, and A. Langousis (2020) Break of temporal symmetry in a stationary Markovian setting: evidencing an arrow of time, and parameterizing linear dependencies using fractional low-order joint moments, Stoch. Environ. Res. Risk Assess., 34, 1–6, https://doi.org/10.1007/s00477-019-01749-0 (active link).
 4.                
 5. Papacharalampous, G., H. Tyralis, A. Langousis, A.W. Jayawardena, B. Sivakumar, N. Mamassis, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis (2019) Probabilistic hydrological post-processing at scale: Why and how to apply machine-learning quantile regression algorithms, Water11(10), 2126; https://doi.org/10.3390/w11102126 (active link).
 6.                                                                                      
 7. Tyralis, H., G. Papacharalampous, A. Burnetas and A. Langousis (2019)  Hydrological post-processing using stacked generalization of quantile  regression algorithms: Large-scale application over CONUS, J. Hydrol.,  577, doi:10.1016/j.jhydrol.2019.123957 (active link).
 8.                                                                                      
 9. Tyralis, H., G. Papacharalampous and A. Langousis (2019) A Brief Review  of Random Forests for Water Scientists and Practitioners and Their  Recent History in Water Resources, Water, 11(5), 910,  doi:10.3390/w11050910, (active link).
 10.                                                                                      
 11. Fei, X., R. Xiao, G. Christakos, A. Langousis, Z. Ren, Y. Tian and X. Lv  (2019) Comprehensive assessment and source apportionment of heavy  metals in Shanghai agricultural soils with different fertility levels,  Ecological Indicators, 106, 105508,   https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105508(active link)
 12.                                                                                      
 13. He, J., G. Christakos, J. Wu, P. Jankowski, A. Langousis, Y. Wang, W. Yin and W. Zhang (2019) Probabilistic Logic Analysis of the Highly Heterogeneous Spatiotemporal HFRS Incidence Distribution in Heilongjiang Province (China) During 2005-2013, PLoS Negl. Trop. Dis., 13(1), e0007091, https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007091 (active link).
                                                                             
 14.                                                                                                                                                  
 15. Tyralis, H. and A. Langousis (2019) Estimation of  intensity–duration–frequency curves using max-stable processes, Stoch.  Environ. Res. Risk Assess.33(1), 239-252,  https://doi.org/10.1007/s00477-018-1577-2 (active link)
 16.                                                                                                                                                  
 17. Langousis, A., V. Kaleris, A. Kokosi and G. Mamounakis (2018) Markov  based transition probability geostatistics in groundwater applications:  assumptions and limitations, Stoch. Environ. Res. Risk Assess.32(7), 2129-2146, doi: https://doi.org/10.1007/s00477-017-1504-y (active link)     .                                
 18.                                                                                                                                        
 19. Langousis, A., R. Deidda, A. Carsteanu, C. Onof, P. Burlando, R.  Uijlenhoet and A. Bárdossy (2018) Precipitation measurement and  modelling: uncertainty, variability, observations, ensemble simulation  and downscaling, J. Hydrol.556, 824-26,  https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.09.016 (active link).
 20.                                                                                                                                                                                                    
 21. Emmanouil, S. and A. Langousis (2017) UPStream: Automated Hydraulic  Design of Pressurized Water Distribution Networks, SoftwareX6,  248-254, https://doi.org/10.1016/j.softx.2017.09.001 (active link).
 22.                                                                                                                                                                                                    
 23. Mamalakis, A., A. Langousis, R. Deidda and M. Marrocu (2017) A   parametric approach for simultaneous bias correction and high-resolution   downscaling of climate model rainfall, Water Resour. Res., 53,  WRCR22499, doi: 10.1002/2016WR019578 (active link) (WRR Editors' Highlight).
 24.                                                                                                                                                                                                                        
 25. Kaleris, V. and A. Langousis (2017) Comparison of two rainfall-runoff  models: Effects of conceptualization, model calibration and parameter  variability,  Hydrological Sciences Journal,62(5), 729-748, doi:  10.1080/02626667.2016.1250899 (active link).
 26.                                                                                                                                                                                                                        
 27. Langousis, A., A. Mamalakis, M. Puliga and R. Deidda (2016)  Threshold detection for the generalized Pareto distribution: Review of  representative methods and application to the NOAA NCDC daily rainfall  database, Water Resour. Res., 52, doi:10.1002/2015WR018502 (active link).
 28.                                                                                                                                                                                                                        
 29. Langousis, A., A. Mamalakis, R. Deidda and M. Marrocu (2016)  Assessing the relative effectiveness of statistical downscaling and  distribution mapping in reproducing rainfall statistics based on climate  model results, Water Resour. Res., 52, doi:10.1002/2015WR017556 (active link).
 30.                                                                                                                                                                                                                        
 31. Langousis, A. and V. Kaleris (2014) Statistical framework to   simulate daily rainfall series conditional on upper-air predictor   variables, Water Resour. Res., 50(5), 3907-3932, doi:  10.1002/2013WR014936 (active link).
 32.                                                                                                                                                                                                                        
 33. Deidda, R., M. Marrocu, G. Caroletti, G. Pusceddu, A. Langousis, V. Lucarini, M. Puliga, and A. Speranza (2013) Regional climate models' performance in representing precipitation and temperature over selected Mediterranean areas, Hydrol. Earth Syst. Sci, 17(12), 5041-5059, doi:10.5194/hess-17-5041-2013 (active link).
 34.                                                                                                                                                                                                                        
 35. Angulo,    J.M., H.-L.Yu, A. Langousis, A. Kolovos, J-F Wang, D. Madrid and G.    Christakos (2013) Spatiotemporal infectious disease modeling: A BME-SIR    approach, PLoS ONE 8(9), e72168. doi:10.1371/journal.pone.0072168 (active link).
 36.                                                                                                                                                                                                                        
 37. Langousis,    A. and V. Kaleris (2013) Theoretical framework to estimate spatial    rainfall averages conditional on river discharges and point rainfall    measurements from a single location: an application to western Greece, Hydrol. Earth Syst. Sci.17, 1241-1263, doi:10.5194/hess-17-1241-2013. (active link)
 38.                                                                                                                                                                                                                        
 39. Langousis, A., A.A. Carsteanu and R. Deidda (2013) A Simple Approximation to Multifractal Rainfall Maxima using a Generalized Extreme Value Distribution Model, Stoch. Environ. Res. Risk Assess., doi: 10.1007/s00477-013-0687-0(active link)
 40.                                                                                                                                                                                                                        
 41. Angulo,    J.M., H.-L.Yu, A. Langousis, D. Madrid and G. Christakos (2012)    Modeling of Space–time Infectious Disease Spread under Conditions of    Uncertainty, International Journal of Geographical Information Science26(10), 1751-1772, doi:10.1080/13658816.2011.648642, (active link).
 42.                                                                                                                                                                                                                        
 43. Koutsoyiannis, D. and A. Langousis (2011) Precipitation, In: Treaties on Water Sciences: Hydrology, Vol. 2, Edts: P. Wilderer (in chief) and S. Uhlenbrook, Academic Press, Oxford, pp. 27–78 (active link).
 44.                                                                                                                                                                                                                        
 45. Veneziano D. and A. Langousis (2010) Scaling and Fractals in Hydrology, In: Advances in Data-based Approaches for Hydrologic Modeling and Forecasting, Edited by: B. Sivakumar and R. Berndtsson, World Scientific, 145p (active link).
 46.                                                                                                                                                                                                                        
 47. Veneziano,    D., A. Langousis and C. Lepore (2009) New Asymptotic and   Pre-Asymptotic  Results on Rainfall Maxima from Multifractal Theory, Wat. Resour. Res.45, doi:10.1029/2009WR008257. (active link)
 48.                                                                                                                                                                                                                        
 49. Langousis, A. and D. Veneziano (2009) Long-term Rainfall Risk from Tropical Cyclones in Coastal Areas, Wat. Resour. Res.45, doi:10.1029/2008WR007624.(active link)
 50.                                                                                                                                                                                                                        
 51. Langousis, A. and D. Veneziano (2009) Theoretical Model of Rainfall in Tropical Cyclones for the Assessment of Long-term Risk, J. Geophys. Res.114, doi:10.1029/2008JD010080.(active link)
 52.                                                                                                                                                                                                                        
 53. Langousis    A, D. Veneziano, P. Furcolo, and C. Lepore (2009) Multifractal   Rainfall  Extremes: Theoretical Analysis and Practical Estimation, Chaos Solitons and Fractals39, 1182-1194, doi:10.1016/j.chaos.2007.06.004.(active link)
 54.                                                                                                                                                                                                                        
 55. Koutsoyiannis, D.,    C. Makropoulos,, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A.    Christofides, G. Karavokiros and N. Mamassis (2009) Climate, Hydrology,    Energy, Water: Recognizing Uncertainty and Seeking Sustainability, Hydrol. Earth Syst. Sci.13, 247-257.(active link)
 56.                                                                                                                                                                                                                        
 57. Langousis,  A., D. Veneziano, and S. Chen (2008) Boundary Layer Model for Moving  Tropical Cyclones, In: Hurricanes and Climate Change, Edts. J. Elsner  and T. Jagger, Springer, NY, doi: 10.1007/978-0-387-09410-6, pp. 265-286  (active link).
 58.                                                                                                                                                                                                                        
 59. Langousis, A. and D. Veneziano (2007) Intensity-Duration-Frequency Curves from Scaling Representations of Rainfall, Wat. Resour. Res.43, doi: 10.1029/2006WR005245.(active link)
 60.                                                                                                                                                                                                                        
 61. Veneziano,    D., C. Lepore, A. Langousis, and P. Furcolo (2007) Marginal Methods  of   Intensity-duration-frequency Estimation in Scaling and Nonscaling    Rainfall, Wat. Resour. Res.43, doi:10.1029/2007WR006040.(active link)
 62.                                                                                                                                                                                                                        
 63. Veneziano, D., A. Langousis, and P. Furcolo (2006) Multifractality and Rainfall Extremes: A Review, Wat. Resour. Res.42, doi:10.1029/2005WR004716.(active link)
 64.                                                                                                                                                                                                                        
 65. Langousis,    A. and D. Koutsoyiannis (2006) A Stochastic Methodology for  Generation   of Seasonal Time Series Reproducing Over-year Scaling  Behavior, J. Hydrol.322 (1-4), 138-154.(active link)
 66.                                                                                                                                                                                                                        
 67. Veneziano, D. and A. Langousis (2005) The Maximum of Multifractal Cascades: Exact Distribution and Approximations, Fractals13(4), 311-324.(active link)
 68.                                                                                                                                                                                                                        
 69. Veneziano, D. and A. Langousis (2005) The Areal Reduction Factor a Multifractal Analysis, Wat. Resour. Res., 41, doi:10.1029/2004WR003765.(active link)
 70.                                                                               
                                                       
Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr