Μαραθιάς Πέτρος


Λέκτορας
Τηλέφωνο: 2610 997656
E-Mail: pmaraths@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Δείτε εδώ το βιογραφικό του Π. Μαραθιά.

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


    Επιστροφή
    Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr