Ματσούκης Ευάγγελος


Τηλέφωνο: 2610 997647
Φαξ: 2610 997572
E-Mail: mats@upatras.gr, Emats.glyfada@tee.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Δρ. Ευάγγελος-Γεράσιμος Ματσούκης είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Α.Π.Θ., με Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Γλασκώβης Σκωτίας. Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Minnesota των ΗΠΑ (1985-1986). Είναι Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Διευθυντής του Σπουδαστηρίου Τεχνικής των Μεταφορών και Κυκλοφορίας και υπεύθυνος ερευνητικών ομάδων Τεχνικής Κυκλοφορίας, Σχεδιασμού Μεταφορών και Αεροδρομίων.

Προηγουμένως είχε εργαστεί σαν ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης Strathclyde , ειδικός επιστήμων , Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών .Επίσης εργάστηκε στις Διευθύνσεις Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων Δ2 και Κυκλοφοριακής Τεχνικής Δ6 του ΥΠΕΧΩΔΕ (1979-1985). Από το 1990 έως το 1993 διετέλεσε Διοικητής των ΗΛΠΑΠ, οπότε παρήγαγε σημαντικό έργο αναγνωριζόμενο από όλες τις πλευρές. Κατά το 2004-2005 διετέλεσε Εκπρόσωπος την Ελλάδας στην Ε.Ε, στην Ομάδα Υψηλής Εκπροσώπησης για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.

Έχει επιμεληθεί την έκδοση πέντε βιβλίων, και είναι συγγραφέας άνω των 100 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων. Επιστημονικός Υπεύθυνος σε έναν μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. Είναι μέλος πολλών Διεθνών και Ελληνικών Επιστημονικών Επιτροπών και Ενώσεων. Έχει εκπονήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό κυκλοφοριακών μελετών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Οργάνωσε επτά μεγάλα Διεθνή Συνέδρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών:
 1. Διεθνές Συνέδριο για τις Αερομεταφορές & τα Αεροδρόμια : Εξελίξεις στον 21ο Αιώνα , Δεκέμβριος 2001.
 2. Διεθνές Συνέδριο: Σύγχρονα Συστήματα Τραμ & Επιφανειακού Μετρό , Μάιος 2003.
 3. 1ο Διεθνές Συνέδριο: Φωτεινή Σηματοδότηση-Σύγχρονες Εξελίξεις. Συστήματα Τηλεματικής, Μάιος 2004.
 4. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας ,Πάτρα, Οκτώβριος 2005.
 5. Διεθνές Συνέδριο ROADS OG THE FUTURE, Ιούνιος  2007.
 6. Διεθνές Συνέδριο Συστήματα Ασφαλείας στις Μεταφορές, Μάιος 2008. 
 7. Διεθνές Συνέδριο ITS 2011(σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Γ. Στεφανίδη)
Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές Τεχνικής Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Αεροδρομίων με έμφαση στα θέματα μοντέλων και μεθοδολογιών κυκλοφοριακής τεχνικής,  οδικής ασφάλειας, φωτεινών σηματοδοτών καθώς και σχεδιασμού αεροδρομίων.

Επαγγελματική δραστηριότητα  Δείτε εδώ
Άρθρα σε εφημερίδες και δημοσιεύματα του τύπου. Δείτε εδώ


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
 1. "Privatization of Parking Operations", Journal of Transport Policy, vol. 2, No. 1, pp. 25-31, Jan. 1995.
 2. "Privatization of Bus services in Athens, Greece: Assessment of a 14-month Experiment". Transport Reviews, vol. 16, no. 1, pp. 67-78, January 1996.
 3. "Analysis of Factors Affecting Road Safety: The Greek Experience". ITE Journal, American Institute of Transportation Engineers, vol. 67, no. II, pp. 26-31, 1997.
 4. "The Role of a Feasibility Study in Planning a New L.R.T. System" in Proceedings of the W.I.T. Urban Transport IX Conference, pp 25-32, Crete, March 2003.
 5. "Renovations in the Athens Central Traffic Signalization System in view of the Athens Olympics 2004" in Proceedings of the JCT 8th Traffic Signal Symposium, Nottingham University, UK, September 2003.
 6. "Estimation of Peak Period Delays at Signalized Urban Intersections". Proceedings of the 1st International Conference: Traffic Signals -Recent Developments. Transport Telematics, Patras, Greece, May 2004.
 7. "Proper Planning and Citizen Participation as Prerequisites for the Successful Design of a Modern Tramway System-Lessons Learnt from the Athens Tramway Example" in Proceedings of the W.I.T. III Conference ‘Sustainable City 2004’ , pp 515-527, Siena ,Italy, June 2004.
 8. "The European Transport Axes in the Balkan and the Prospects of the Ionian-Adriatic Highway", 4th IRF(International Road Federation)Congress for SouthEast Europe,Dubrovnik,Croatia,March 2005.
 9. "Calculating the Performance Index for isolated and coordinated traffic signal controlled intersections", in Proceedings of the W.I.T. XI Conference "Urban Transport 2005" , pp 681-690, Algarve,Portugal, 2005.
 10. “Air Traffic Management in the SouthEast European Countries-Current Situation and Prospects” Transport Europei, issue no 37,pp16-34, December 2007.
 11. “Estimation of value–of-time using ordered discrete choice models” Journal of Public Transportation,National Center for Transit Research, University of South Florida, USA, vol. 10, No 3,pp 1-19, 2007.
 12. “A System to Reduce Congestion and Improve Travel Time Reliability” European Roads Review , ERR No 11, RGRA, pp 47-53, Fall 2007.
 13. “The realistic prospects of upgrading international transport axes in the Balkan Area” Transport Europei, issue No 38,pp 46-59, April 2008.
 14. “Promoting cycling: Development aspects in two  different cities, Copenhagen and Patras”
   6th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, W.I.T , La Coruna, Spain, April 2010
 15. “Looking into the future:new concepts to deal with traffic congestion in urban areas “ 16th World Meeting “Sharing the Road” International Road Federation, Lisboa, Portugal, May 2010.
 16. “A parsimonious model for the safety assessment of horizontal curves using data from rural roads in Greece” 4th  International Conference on Safety and Security Engineering, W.I.T, pp35-48 Anwerp, Belgium, July 2011.  
 17. “Intelligent prediction of LEA traffic flow “ ITS 2011 International Conference, Patras, 2011.
 18. “Learning by imitation transport mode choice “ in ITS 2011 International Conference, Patras,2011.
 19. “Advanced traffic restraint measures in urban areas”   TRA(Transport Research Arena) International Conference, paper No 527,  April  2012.
   


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr