Παπαγεωργίου Απόστολος


Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996562, 6563
Φαξ: 2610 996578
E-Mail: papaga@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Δρ. Απόστολος Σ. Παπαγεωργίου άρχισε να διδάσκει ως καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών τον Σεπτέμβριο του 2004.

Αρχισε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Rensselaer, Troy N.Y. τον Σεπτέμβριο του 1983. Προήχθη στον βαθμό του Αναπληρωτή Καθηγητή (με μονιμότητα) το 1990. Ακολούθως εξελέγη Τακτικός Καθηγητής (με μονιμότητα) στο State University of New York (S.U.N.Y.) at Buffalo (Ιανουάριος, 1999) όπου και εδίδαξε έως τον Αύγουστο του 2004. Έχει διδάξει στο Seoul National University (2011-2012), Seoul, Korea, όπως επίσης και στο ROSE School (http://www.roseschool.it/teachers/show/id/44), University of Pavia, Italy. Επίσης ήταν επιστημονικός επισκέπτης στο Πανεπιστήμιο του Princeton και στο U.S. Geological Survey, Pasadena, CA.

Οι επιστημονικές περιοχές ειδίκευσής του είναι η Τεχνική Σεισμολογία, η Σεισμική Μηχανική, και η Δυναμική των Κατασκευών.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
  • Τεχνική Σεισμολογία (Μηχανική της Ρήξης της Σεισμικής Πηγής, Προσομοίωση του Ισχυρού Σεισμικού Κραδασμού, Διάδοση Σεισμικών Κυμάτων σε Ρεαλιστικά Μέσα Διάδοσης).
  • Σεισμική Μηχανική (Ταυτοποίηση Κατασκευών).
  • Δυναμική των Κατασκευών (Στοχαστική Δυναμική των Κατασκευών).
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
  1. Meza Fajardo, K.C. and A.S. Papageorgiou (2012). “Study of the Accuracy of the Multi-axial Perfectly Matched Layer for the Elastic Wave Equation”, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.102, No.6, pp.2458-2467.
  2. Halldorsson, B. and A.S. Papageorgiou (2012). Variations of the Specific Barrier Model – Part II: Effect of Isochron Distributions, Bulletin of Earthquake Engineering10, pp.1321-1337.
  3. Halldorsson, B. and A.S. Papageorgiou (2012). Variations of the Specific Barrier Model – Part I: Effects of Subevent Size Distributions, Bulletin of Earthquake Engineering10, pp.1299-1319.
  4. Halldorsson, B., G.P. Mavroeidis and A.S. Papageorgiou (2011).“Near-Fault and Far-Field Strong Ground Motion Simulation for Earthquake Engineering Applications Using the Specific Barrier Model”, Journal of Structural Engineering, ASCE,Vol.137, No.3, pp.433-444.
  5. Mavroeidis, G.P. and A.S. Papageorgiou (2010). “Effect of Fault Rupture Characteristics on Near-Fault Strong Ground Motions”, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 100, No. 1, pp. 37–58.
  6. Zhang, F. and A.S. Papageorgiou (2010).“Attenuation Characteristics of Taiwan: Estimation of Coda Q, S-wave Q, Scattering Q, Intrinsic Q, and Scattering Coefficient”, Seismological Research Letters, Vol. 81, No. 5, 769-777.
  7. Dong, G. and A.S. Papageorgiou (2003). “On a New Class of Kinematic Models: Symmetrical and Asymmetrical Circular and Elliptical Cracks”, Physics of Earth and Planetary Interiors, Vol.137, pp. 129-151.

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr