Περδίου Αγγελική


Επικ. Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 2610 962565
E-Mail: aperdiou@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Η Αγγελική Περδίου γεννήθηκε στην Καλαμάτα (1974). Το 1997 έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών με κατεύθυνση Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (2003) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική» του Τμήματος Μαθηματικών. Το (2006) έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από τον Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. 
  
  Το 2010 διορίστηκε Λέκτορας στο Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών (μετά από εκλογή το 2009), ενώ τον Αύγουστο του 2013 εντάχθηκε ως Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  
  Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας (http://scholar.google.gr/citations?user=dwox4JAAAAAJ) 12 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 3 άρθρων σε ειδικούς τόμους και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Διατελεί επιστημονική υπεύθυνη ερευνητικού προγράμματος βασικής έρευνας «Κ. Καραθεοδωρής» του Πανεπιστημίου Πατρών  (2011-2014). 
  
  Οι δημοσιευμένες εργασίες της είναι στην περιοχή της Ουράνιας Μηχανικής, στα Μοριακά μη-Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα και στη Θεωρία Ευστάθειας και Διακλαδώσεων και είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά των ερευνητικών της ενδιαφερόντων.
  
  Δείτε εδώ αναλυτικό βιογραφικό της Αγγελικής Περδίου.
  
  Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
   
            
 1. A.E. Perdiou, A.A Nikaki. and E.A. Perdios: “Periodic motions in the spatial Chermnykh restricted three-body problem”, Astrophysics and Space Science, 345, 57-66 (2013).
 2.                
 3. Perdiou, A.E., Perdios, E.A. and Kalantonis, V.S.: “Periodic orbits of the Hill problem with radiation and oblateness”, Astrophysics and Space Science, 342, 19-30 (2012).
 4.                
 5. A.E. Perdiou,: “Multiple Periodic Orbits in the Hill Problem with Oblate Secondary”, Earth, Moon, and Planets 130, 105-118 (2008).
 6.                
 7. M.P. Markakis, A.E. Perdiou and C.N. Douskos,: “The Photogravitational Hill Problem with Oblateness: Equilibrium Points and Lyapunov Families”, Astrophysics and Space Science, 315, 397-306 (2008).
 8.                
 9. A.E. Perdiou, V.V. Markellos and C.N. Douskos,: “The Hill Problem with Oblate Secondary: Numerical Exploration”, Earth, Moon, and Planets, 97, 127-145 (2005).
 10.                
 11. V.S. Kalantonis, E.A. Perdios, A.E. Perdiou, O. Ragos and M.N. Vrahatis,: “Deflation Techniques for the Determination of Periodic Solutions of a Certain Period”, Astrophysics and Space Science, 288, 591-599 (2003).
 12.                
 13. A.E. Perdiou, V.S. Kalantonis, E.A. Perdios and M.N. Vrahatis,: “Application of Efficient Composite Methods for Computing with Certainty Periodic Orbits in Molecular Systems”, Computer Physics Communications, 148, 227-235 (2002).
 14.                
 15. V.S. Kalantonis, E.A. Perdios, A.E. Perdiou and M.N. Vrahatis: “Computing with Certainty Individual Members of Families of Periodic Orbits of a Given Period”, Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, 80, 81-96 (2001).
 16.       

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


  Επιστροφή
  Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr