Σφακιανάκης ΜανόληςΕπίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996566
Φαξ: 2610 996154
E-Mail: mgs@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Μανόλης Γ. Σφακιανάκης γεννήθηκε στην Αθήνα (1962). Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (1985) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (1990) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εχει εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός στην Αθήνα (1985-1993), ως Λέκτορας (1993-1998) και Επίκουρος Καθηγητής (1998-σήμερα) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εχει συγγράψει τρία διδακτικά βιβλία και πανεπιστημιακές σημειώσεις για μαθήματα που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περί των σαράντα άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων. Εχει συμμετάσχει στη σύνταξη δέκα Τεχνικών Εκθέσεων Ερευνητικών Προγραμμάτων στα οποία συμμετείχε ως ερευνητής ή επιστημονικός υπεύθυνος. Είναι μέλος Διεθνών και Ελληνικών Επιστημονικών Επιτροπών και Ενώσεων.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή της εφαρμογής των Η/Υ στη σύνθεση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και άοπλης τοιχοποιίας. Ειδικότερατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη μή γραμμικών προσομοιωμάτων για τη σεισμική συμπεριφορά δομικών μελών των εν λόγω κατασκευών, ενισχυμένων ή μή.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
  1. SFAKIANAKIS, M.G., FARDIS, M.N., Bounding Surface Model for Cyclic Biaxial Bending of RC Sections, Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 117, No. 12, Dec. 1991, pp. 2748-2769.
  2. SFAKIANAKIS, M.G., FARDIS, M.N., Nonlinear Finite Element for Modeling Reinforced Concrete Columns in Three-Dimensional Dynamic Analysis, Journal of Computers and Structures, Vol. 40, No. 6, 1991, pp. 1405-1419.
  3. HATZIGEORGIOU, G.D., BESKOS, D.E., THEODORAKOPOULOS, D.D., SFAKIANAKIS, M.G., Static and Dynamic Analysis of the Arta Bridge by Finite Elements, Journal of FactaUniversitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 1999, Vol. 2, No. 1, pp. 41-51.
  4. HATZIGEORGIOU, G.D., BESKOS, D.E., THEODORAKOPOULOS, D.D., SFAKIANAKIS, M.G., A Simple Concrete Damage Model for Dynamic FEM Applications, 2001, Int. Journal of Computational Engineering Science, Vol. 2, pp. 267-286.
  5. SFAKIANAKIS, M.G.,Biaxial bending with axial force of reinforced, composite and repaired concrete sections of arbitrary shape by fiber model and computer graphics, Journal of Advances in Engineering Software, 2002, Vol. 33(4), pp. 227-242.
  6. M. G. SFAKIANAKIS, A. E. FARANTOS, H. A. AGELOPOULOU & D. E. BESKOS, Application of a Damage Model for Seismic Analysis of Historical Masonry Structures, 8th Int. Symp. on the Conserv. of Monuments in the Mediter. Basin, May 31 - June 2, Patras, 2010.
  7. M. G. SFAKIANAKIS, Computation of Yield and Failure Surfaces for Biaxial Bending with Axial Force of Reinforced Concrete Sections with Jackets, 15th WCEE, Lisbon, Portugal, Sept. 24-28, 2012, CD-ROM proc.

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr