Στείρος Στάθης


Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996511, 7877
Φαξ: 2610 997877
E-Mail: stiros@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Στάθης Στείρος, Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος ΕΜΠ και Δρ Γεωλογίας Παν Αθηνών, εργάστηκε από το 1979-1997 ως τοπογράφος και ερευνητής σε θέματα Γεωδυναμικής και Τεχνικής Γεωλογίας στο ΙΓΜΕ και από το 1997 υπηρετεί στο Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, αρχικά ως Επίκουρος Καθηγητής και σήμερα ως Καθηγητής.

Η έρευνά του καλύπτει διάφορες εφαρμογές της Τεχνικής Γεωδαισίας (μετρήσεις (“monitoring”) και ανάλυση παραμορφώσεων του εδάφους και υπόγειων κατασκευών, στατικών και δυναμικών κινήσεων κατασκευών (Structural Health Monitoring), Μετρολογία και ακρίβεια γεωδαιτικών οργάνων (περιλαμβανομένων δεκτών GNSS-GPS), μετρήσεις, ανάλυση και ερμηνεία τεκτονικών/σεισμικών και ηφαιστειακών παραμορφώσεων του εδάφους, Παλαιοσεισμολογία και Αρχαιοσεισμολογία, Αρχαία Τεχνολογία, Μεταβολές Ακτών, «ευφυή συστήματα υποδομής» (smart infrastructure) με βάση γεωδαιτικές μεθόδους, ανάλυση σήματος και επίλυση μη γραμμικών αντίστροφων προβλημάτων.

Είναι συγγραφέας >100 ερευνητικών άρθρων σε περιοδικά που περιλαμβάνονται στο SCΟPUS, έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, μερικά με συμμετοχή/υποστήριξη από μεγάλες εταιρείες. Εχει χρηματίσει κριτής σε περισσότερα από 50 διεθνή περιοδικά και προσκεκλημένος εκδότης σε 6 διεθνή περιοδικά.

Αναλυτικό βιογραφικό και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: http://www.geodesylab.civil.upatras.gr/

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr