Τσώνης Στυλιανός


Τηλέφωνο: 2610 996529, 6534, 7671
Φαξ: 2610 996573
E-Mail: tsonis@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Στυλιανός Π. Τσώνης γεννήθηκε στο Ακριτοχώριο του Νομού Μεσσηνίας (1948). Είναι διπλωματούχος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1971) και έχει διδακτορικό από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1988). Είναι αναπληρωτής καθηγητής (1997) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εργάσθηκε σαν μηχανικός παραγωγής και εργοταξίου στην Αθηναϊκή Χαρτοποιία (1973-1975), μηχανικός παραγωγής και σχεδιασμού στην ΑΜΙΑΝΤΙΤ, Δρέπανο Αχαΐας (1976-1978), διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών στην ΑΜΓΚΡΕ, Ρίο Αχαΐας (1979-1980), ερευνητής στην Έδρα Τεχνικής Θερμοδυναμικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1978-1979), επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1980-1988), λέκτορας και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1989-1996).

Είναι συγγραφέας 10 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, 40 άρθρων σε εκδόσεις πρακτικών συνεδρίων και 18 άλλων εργασιών σε τεχνικά περιοδικά και ημερίδες. Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε δύο ερευνητικά έργα. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων (καθαρισμός νερού, επεξεργασία λυμάτων, χημεία για πολιτικούς μηχανικούς).

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή της Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:
  1. Tsonis, S.P. and Grigoropoulos , S.G. (1988). "High-Rate Anaerobic Treatment of Olive oil Mill Wastewater", Journal Advanced Water Pollution Control, 5, 115-124.
  2. Tsonis, S.P. (1991). "A Modified Steam Distillation Method for Volatile Acids Determination in Anaerobic Digestors", Journal of Toxicological and Environmental Chemistry, 33, 141-147.
  3. Tsonis, S.P. (1992) "Fecal Coliform Decay in Hospital Wastewater Diluted with Sea Water", Inter. J. Environmental Studies, 42, 281-286.
  4. Tsonis S.P. and Grigoropoulos S.G. (1993). "Anaerobic Treatability of Olive ΟilΜill Wastewater", J. Water Science &Technology, 28 (2), 35-44.
  5. Tsonis, S. P. (1997), "Olive Oil Mill Wastewater as Carbon Source in Post Anoxic Denitrification", J. Water Science & Technology, 36, (2-3), 53-60.
  6. Tsonis, S.P. (1998). "Characteristics and Treatability of the Leachate from the Municipal Landfill of the City of Patras", .Proc. of the IV International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Halkidiki, Greece, July1998, Edited by K.L. Katsifarakis, G.P. Korfiatis, Y.A. Mylopoulos and A.C. Demetracopoulos, 667-674.
  7. Christou P., Tsiotsis E. and Tsonis S. (2007). "Soluble COD removal in High Rate Anaerobic Treatment of Sewage ", Proc. of the 10th International Conference on Environmental Science and Technology, Kos Island, 5-7 September, A, 251-258.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr