Προσωπικό Ομότιμοι και Διατελέσαντες Καθηγητές
Αναγνωστόπουλος ΣταύροςΟμότιμος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 997630, 6515, 6555
Φαξ: 2610 996577
E-Mail: saa@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Δρ. Σταύρος Α. Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε στην Ευρυτανία. Είναι ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών όπου δίδαξε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Προγραμματισμού, Αριθμητικών Μεθόδων, Δυναμικής και Αντισεισμικών Κατασκευών, ενώ επί 15ετία ήταν ο εκλεγμένος Διευθυντής του Τομέα Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Ήταν επίσης ο  Υπεύθυνος Καθηγητής για το Διευρωπαϊκό μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΕΕΕΣ , που χορηγεί σε συνεργασία με 3 Ευρωπαϊκά Παν/μια πτυχία Master of Science in Earthquake Engineering and/or Engineering Seismology, ενώ παράλληλα δίδαξε επί 10ετία  και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αντισεισμικών Κατασκευών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ  και έχει πτυχία S.M, C.E και Sc.D.  (Διδακτορικό) από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (MIT). Πριν την εκλογή του στο Πανεπιστήμιο Πατρών υπήρξε: 
       
 • Γεν. Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Θεσσαλονίκη)
 •      
 • Research Engineer και Senior Research Engineer, Shell Development Co (Houston, Texas)
 •      
 • Research Associate, MIT
 •  
  Έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε θέματα αντισεισμικής προστασίας και μείωσης της σεισμικής επικινδυνότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
 
 Μεταξύ των δραστηριοτήτων του, συμμετοχών του σε Επιτροπές και θέσεων που κατέχει ή κατείχε περιλαμβάνονται: 
       
 • Former Chief Editor (Europe) του διεθνούς περιοδικού “Earthquakes and Structures” (Technopress)
 • Chief Editor του διεθνούς περιοδικού Earthquake and Impact Engineering (Interscience Enterprises Ltd)
 •      
 • Μέλος του Εκδοτικού Συμβουλίου του διεθνούς περιοδικού “Soil Dynamics and Earthquake Engineering” (Elsevier)
 •      
 • Πρώην μέλος του Εκδοτικού Συμβουλίου του διεθνούς περιοδικού “Earthquake Engineering and Structural Dynamics” (Wiley)
 •      
 • Πρόεδρος, νυν Αντιπρόεδρος, του ΔΣ του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
 •      
 • Εθνικός Εκπρόσωπος (εκλεγμένος) στη Διεθνή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής
 •      
 • Αντιπρόεδρος (εκλεγμένος) του ΔΣ της Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής.
 •      
 • Πρόεδρος της Επιτροπής σύνταξης του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού και μέλος επιτροπών σύνταξης του Αντισεισμικού Ευρωκώδικα
 •      
 • Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Πρόγνωσης σεισμών και Αντισεισμικής Προστασίας
 •      
 • Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης για θέματα Πολιτικής Προστασίας και αντιμετώπισης μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών
 •      
 • Εθνικός Εκπρόσωπος στο Κοινοτικό Πρόγραμμα COPERNICUS
 •      
 • Κριτής δημοσιεύσεων σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και κριτής ερευνητικών προτάσεων για τον ΟΑΣΠ, τη ΓΓΕΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη National Science Foundation των Η.Π.Α. και το Ιδρυμα Προώθησης Ερευνών Κύπρου.
 •      
 • Εμπειρογνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα μείωσης της σεισμικής επικινδυνότητας.
 •      
 • Έχει πλούσιο δημοσιευμένο έργο σχετικό με θέματα σεισμικής μηχανικής, δυναμικής, θαλάσσιων κατασκευών και μείωσης σεισμικής επικινδυνότητας (επιμέλεια έκδοσης ενός βιβλίου, πρακτικών συνεδρίου και περί τις 150 επιστημονικές δημοσιεύσεις - άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και μονογραφίες ή τεχνικές εκθέσεις).
 •      
 • Ήταν και είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων, υπήρξε Τεχνικός Σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου και διαφόρων Τεχνικών Εταιρειών, Ελληνικών και ξένων, για μεγάλα τεχνικά έργα (π.χ. Γέφυρα Ρίου - Αντιρίου, Δεξαμενές Υ.Φ.Α. στη Ρεβυθούσα, Έργα Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Δεξαμενές και Σιλό μεγάλης χωρητικότητας, μελέτες ενίσχυσης κτιρίων με βλάβες από σεισμό), έχοντας συμμετάσχει και στη σύνταξη ειδικών μελετών. Επίσης έχει διορισθεί από δικαστήρια ως πραγματογνώμων για καταρρεύσεις σημαντικών κατασκευών (π.χ. του βιοκλιματικού στεγάστρου των αρχαιοτήτων στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης).                                                       .
 •  
 
 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 
       
 1. S.A. Anagnostopoulos (Co-editor with D.E. Beskos) (1997), "Computer analysis and design of earthquake resistant structures", Computational Mechanics Publications, Southampton.
 2.      
 3. K.G. Stathopoulos and S.A. Anagnostopoulos (2003), "Inelastic Earthquake Response of Single Story Asymmetric Buildings: An assessment of Simplified Shear Beam Models" Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Vol. 32, pp. 1813-1831.
 4.      
 5. S.A. Anagnostopoulos (2004), "Equivalent viscous damping for modelling inelastic impacts in earthquake pounding problems", Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Vol. 33, pp. 897-902.
 6.      
 7. S.A. Anagnostopoulos et al. (2004), "Post earthquake emergency assessment of building safety", Field Manual, Prepared for the European Commission (DG Environment-Civil Protection) and EPPO.
 8.      
 9. K.G. Stathopoulos and S.A. Anagnostopoulos (2005), "Inelastic Torsion of Multistory Buildings under Earthquake Excitations", Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 34, pp. 1449-1465.
 10.      
 11. S.A. Anagnostopoulos and M. Moretti (2008), “Post- earthquake emergency assessment of building damage, safety and usability- Part 1: Organization”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 28, pp. 223-232.
 12.      
 13. S.A. Anagnostopoulos and M. Moretti (2008), “Post- earthquake emergency assessment of building damage, safety and usability- Part 2: Technical issues” , Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 28, pp. 233-244.
 14.      
 15. S.A. Anagnostopoulos, C.Providakis, P Salvaneschi, G. Athanasopoulos and G. Bonacina (2008), “Seismocare : an efficient GIS tool for scenario-type investigations of seismic risk of existing cities”,Soil Dynamics and Earthquake Engineering , Vol. 28, pp.73-84.
 16.      
 17. S.A. Anagnostopoulos and Ch. Karamaneas (2008), “Use of collision shear walls to minimize seismic separation and to protect adjacent buildings from collapse due to earthquake induced pounding”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 37, pp. 1371-1388.
 18.      
 19. D. Baros and S.A. Anagnostopoulos (2008), “ An assessment of static non-linear pushover analyses in 2-D and 3-D applications, Invited lecture, in Non Linear Static Methods for Design Assessment of 3-D structures, Lisbon, May 2008.
 20.      
 21. S. Anagnostopoulos, Ch Alexopoulou and K. Stathopoulos (2010) “ An answer to an important controversy and the need for caution when using simple models to predict inelastic earthquake response of buildings with torsion” , Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 39,  pp.521-540.
 22.      
 23. K.G. Stathopoulos and S.A. Anagnostopoulos (2010) “ Accidental design eccentricity: Is it important for the inelastic response of buildings to strong earthquakes?’, Soil Dynamics and Earthquake Engineering , Vol. 30, pp 782-797.
 24.      
 25. M. T. Kyrkos and S.A. Anagnostopoulos (2011) “An assessment of code designed, torsionally stiff asymmetric steel buildings under strong earthquake excitations”, Earthquakes and structures, Vol.2, No. 2, pp 109-126
 26.      
 27. M. T. Kyrkos and S.A. Anagnostopoulos (2011) “Improved earthquake resistant design of torsionally stiff asymmetric steel buildings”, Earthquakes and structures Vol.2, No. 2, pp 127-147
 28.      
 29. T. A. Antonopoulos and S.A. Anagnostopoulos (2012)  ”Seismic evaluation and upgrading of RC buildings with weak open ground stories”, Earthquakes and Structures, Vol. 3, No 3-4, pp 611-628
 30.      
 31. M. T. Kyrkos and S.A. Anagnostopoulos (2013) “Improved earthquake resistant design of eccentric steel buildings”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering , 47, pp 144-156
 32.      
 33. S.A. Anagnostopoulos, M. Kyrkos and K Stathopoulos (2013), “Earthquake induced torsion in buildings: critical review and state of the art, Plenary Keynote Lecture, ASEM13 Congress, Jeju Korea, Sept.
 34.      
 35. S.A. Anagnostopoulos,  M. T. Kyrkos and K.G. Stathopoulos  (2015) “Earthquake induced torsion in buildings: critical review and State of the Art”, Earthquakes and Structures, Vol.8, No. 2, pp 305-377
 36.      
 37. S.A. Anagnostopoulos,  M. T. Kyrkos, A. Papalymperi and E. Plevri  (2015) “ Should accidental eccentricity be eliminated from Eurocode 8? ”, Earthquakes and Structures, Vol.8, No. 2, pp  463-484
 38. D.K. Baros and S.A. Anagnostopoulos (2017) ,"A new approach for 3-D pushover based analysis  of asymmetric buildings: development and initial evaluation",  Earthquakes and Structures, Vol. 12, No. 5, pp 543-557 
 39.  


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr