Προσωπικό Ομότιμοι και Διατελέσαντες Καθηγητές
Γρηγορόπουλος ΣωτήριοςΟμότιμος Καθηγητής
E-Mail: s.g.grigoropoulos@upatras.gr


Ο Σωτήριος Γρηγορόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα (1933). Είναι διπλωματούχος της Σχολής Χημικών Μηχανικών (1955) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, έχει πτυχίο Μάστερς στη Χημική Μηχανική (1958) και Διδακτορικό δίπλωμα (Υγειονομική Μηχανική, 1960) από το Πανεπιστήμιο Washington, St. Louis, ΗΠΑ. Ήταν Καθηγητής Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος (1982-2000) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Εργάστηκε ως Χημικός Μηχανικός στην Sigma Chemical Company (1956-1957). 1958-1960: Επιμελητής Ερευνών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Washington. 1960-1963: Αναπληρωτής Καθηγητής, 1963-1979: Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 1966-1979: Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Missouri-Rolla, ΗΠΑ. 1979-1982: Τακτικός Καθηγητής στην Έδρα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι συγγραφέας άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και έχει επιμεληθεί την έκδοση πρακτικών συνεδρίων. Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. Είναι μέλος Διεθνών και Ελληνικών Επιστημονικών και Επαγγελματικών Επιτροπών και Ενώσεων και Επίτιμων Οργανώσεων.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος με έμφαση στον καθαρισμό του νερού και στην επεξεργασία αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1. Ryckman, D.W. and Grigoropoulos, S.G. "The Use of Chlorine and Its Derivatives in Taste and Odor Removal," Journal American Water Works Association, 51(10), 1268-1274 (1959).
2. Smith, J.W. and Grigoropoulos, S.G. "Toxic Effects of Trace Organics on Fish," Journal American Water Works Association, 62(8), 499-506 (1970).
3. Oliver, L.J. and Grigoropoulos, S.G. "Source Control of Storm-Generated Pollution Using a Small Urban Lake," Journal Water Pollution Control Federation, 53(5), 594-603 (1981).
4. Tsonis, S.P. and Grigoropoulos, S.G. "Anaerobic Treatability of Olive Oil Mill Wastewater," Water Science and Technology, 28(2), 35-44 (1993).
5. Manariotis, I.D. and Grigoropoulos, S.G. "Low-Strength Wastewater Treatment Using an Anaerobic Baffled Reactor," Water Environment Research, 74(2), 170-176 (2002)

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr