Προσωπικό Ομότιμοι και Διατελέσαντες Καθηγητές
Μπέσκος ΔημήτριοςΟμότιμος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996559, 6553
Φαξ: 2610 996579
E-Mail: d.e.beskos@upatras.gr


Ο Δημήτριος Ε. Μπέσκος γεννήθηκε στην Αθήνα (1946). Απέκτησε το Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1969 και το Μάστερς και Διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Cornell των Η.Π.Α. το 1971 και 1973, αντίστοιχα, αμφότερα στην Μηχανική των Κατασκευών. Μετά από θητεία ενός έτους (1973-74) ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Cornell, υπηρέτησε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Minnesota των Η.Π.Α. μέχρι το 1981 ως μέλος ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης και μέχρι το 1984 ως Επισκέπτης Καθηγητής. Το 1981 εκλέχτηκε Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στο οποίο υπηρετεί μέχρι και σήμερα. Έχει ακόμη υπηρετήσει ως Επισκέπτης Καθηγητής στα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Πανεπιστημίων Colorado State (1985-86) και Minnesota (1989) των Η.Π.Α.

Ο Δ. Μπέσκος εργάζεται ερευνητικά στις περιοχές της Μηχανικής των Κατασκευών, Αριθμητικών Μεθόδων και ιδιαίτερα των Μεθόδων Συνοριακών Στοιχείων, Σεισμικής Μηχανικής και Αντισεισμικού Σχεδιασμού Μεταλλικών Κατασκευών . Έχει περισσότερες από 430 δημοσιεύσεις (172 σε έγκριτα περιοδικά), 28 βιβλία (20 στα αγγλικά) καθώς και 2000 ετεροαναφορές με h=25. Είναι Associate Editor 4 διεθνών περιοδικών και στη Συντακτική Επιτροπή άλλων 9 διεθνών περιοδικών. Είναι επίσης Co-Editor της σειράς βιβλίων Αντισεισμικής Μηχανικής του διεθνούς Εκδοτικού Οίκου WIT Press του Southampton. Είναι Fellow της ASCE (Αμερικανικού Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών), της IACM (Διεθνούς Εταιρείας Υπολογιστικής Μηχανικής), της NYAS (Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης) και του Wessex Institute of Technology. Είναι επίσης μέλος 2 Ευρωπαϊκών Ακαδημιών (Academia Europaea, European Academy of Sciences and Arts) και της Επιτροπής Συνεδρίων της I.U.A.T.M. (Διεθνούς Ένωσης Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Μηχανικής). Έχει τέλος διατελέσει Πρόεδρος της Ε.Ε.Μ.Ε. (Εταιρείας Ερευνών Μεταλλικών Έργων), Γενικός Γραμματέας της Ε.Ε.Θ.Ε.Μ. (Ελληνικής Εταιρείας Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Μηχανικής) και πρώτος Πρόεδρος της ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ (Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Μηχανικής). Έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού τόσον στην Ελλάδα όσον και στην πολιτεία της Minnesota των Η.Π.Α. με δραστηριότητες τεχνικού συμβούλου στις περιοχές της Υπολογιστικής Ανάλυσης και Σύνθεσης των Κατασκευών, ιδιαίτερα Μεταλλικών Κατασκευών, και της Δυναμικής Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Κατασκευής.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
  1. G.D. Manolis and D.E. Beskos, Boundary Element Methods in Elastodynamics, Unwin-Hyman, London, 1988.
  2. D.E. Beskos, Boundary element methods in dynamic analysis: Part II (1986-1996), Applied Mechanics Reviews, 50, 149-197, 1997.
  3. D.E. Beskos and S.A. Anagnostopoulos, Editors, Computer Analysis and Design of Earthquake Resistant Structures: A Handbook, Computational Mechanics Publications, Southampton, 1997.
  4. C.P. Providakis and D.E. Beskos, Dynamic analysis of plates by boundary elements, Applied Mechanics Reviews, 52, 213-236, 1999.
  5. D.E. Beskos, D.L. Karabalis and A.N. Kounadis, Editors, Proceedings of the 4th National Conference on Steel Structures, Typorama, Patras, 2002.
  6. D.E. Beskos and G. Maier, Editors, Boundary Element Advances in Solid Mechanics, Springer, Wien, 2003.


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr