Προσωπικό Ομότιμοι και Διατελέσαντες Καθηγητές
Δρίτσος ΣτέφανοςΟμότιμος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996539, 6591
Φαξ: 2610 996575
E-Mail: s.dritsos@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Στέφανος Η. Δρίτσος γεννήθηκε στην Πάτρα (1951). Είναι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από το 2007 είναι Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο βρίσκεται από το 1978. Στο διάστημα 2011-13, υπήρξε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος. Είναι ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Πρόληψη και Πρόγνωση Σεισμών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) (2010-μέχρι σήμερα). Είναι Πρόεδρος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και υπεύθυνος του Τμήματος για τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα: (a) European Credit Transfer System (ECTS) and (b) European Civil Engineering Education and Training Association (EUCEET). Εργάστηκε ως Visiting Academic στo Πανεπιστήμιo του Sheffield (1991-92 και 1995-96),  δίδαξε στο Τμήμα Έργων Υποδομής του Τ.Ε.Ι. Πάτρας (1978-1992), και εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας σε θέματα Σχεδιασμού και Ανασχεδιασμού των Κατασκευών. Για το χειμερινό εξάμηνο 2013-14 έχει αναλάβει την διδασκαλία του αντικειμένου του Earthquake Engineering στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος Structural Design στο Dept. of Structural Engineering and Natural Hazards του Πανεπιστημίου of  Natural Resources and Life Sciences της Βιέννης. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή της αποτίμησης της σεισμικής επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών και σε  θέματα επισκευής και ενίσχυσης.
 
 Είναι συγγραφέας ενός βιβλίου για τις Επισκευές Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και Διδακτικού Υλικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Θεματική Ενότητα «Σεισμικές Βλάβες – Επισκευές Κατασκευών». Έχει επιμεληθεί την έκδοση των πρακτικών 19 φοιτητικών συνεδρίων, στο αντικείμενο των Επισκευών των Κατασκευών και έχει δημοσιεύσει 138 άρθρα σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά Ελληνικών και διεθνών συνεδρίων (Google Scholar profile).  Έχει δώσει περισσότερες από 130 προσκεκλημένες διαλέξεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό παρουσιάζοντας θέματα που κυρίως αφορούν Σεισμικές Βλάβες και Επισκευές Κατασκευών. 
 
 Είναι μέλος των επιστημονικών ενώσεων fib, IABSE (Fellow), the New Zealand Society for Earthquake Engineering, IABSE Hellenic Group (Vice President), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής, Hellenic Scientific Organization for Concrete Research, και υπήρξε μέλος των RILEM (Senior Member), ACI, PCI and the Concrete Bridge Development Group.
 
 Είναι μέλος των ακόλουθων Διεθνών και Ελληνικών Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας για θέματα που σχετίζονται με Αντισεισμικές Κατασκευές: Επιστημονική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Πρόγνωσης Σεισμών (Πρόεδρος), IABSE Ομάδα Εργασίας WG7:  Earthquake Resistant Structures, (Chairman), fib Task Group:  Retrofitting and Repair of  Precast Structures in Seismic Areas, International Scientific Committee on the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage (ISCARSAH of  ICOMOS), fib TG 6.10: Precast Concrete Buildings in Seismic Areas - Practical Aspects, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ),  Επιτροπή ΟΑΣΠ για την Σύνταξη Κανονισμού Αποτίμησης και Δομητικών Επεμβάσεων σε Τοιχοποιία ΚΑΔΕΤ (πρόεδρος), Επιτροπες ΟΑΣΠ για την υποστήριξη και την επεξεργασία του Κανονισμού Επεμβάσεων, ΚΑΝ.ΕΠΕ. (πρόεδρος), και υπήρξε μέλος σε περισσότερες από 15 επιτροπές.
 
 Δείτε εδώ αναλυτικό βιογραφικό του Στέφανου Η. Δρίτσου.
 
 Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις 
       
 1. D. MALLICK, S. DRITSOS and D. SONDA (2013), “Construction and  Strengthening of Non-Engineered Buildings in Developing Seismic Prone  Countries” Structural Engineering International, Journal of the  International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE),  Vol. 23, pp. 225-228.
 2.      
 3. S. DRITSOS and V. MOSELEY (2013), “A Fuzzy Logic Rapid Visual  Screening Proceedure to Identify Buildings at Risk” Werkstoffe und  Konstruktionen: Innovative Ansätze, Ernst and Sohn, Berlin, pp. 136-143.
 4.      
 5. O. TSIOULOU, A. LAMROPOULOS, and S. DRITSOS (2012),  “Experimental Investigation of Interface Behaviour or RC Beams  Strengthened with Concrete Layers”, Construction and Building Materials  Journal, Vol. 40, pp. 50-59.
 6.      
 7. A. LAMROPOULOS, O. TSIOULOU and S. DRITSOS (2012), “Biaxial  Stress State due to Restrained Shrinkage in Concrete Jackets of  Strengthened Columns”, ACI Materials Journal, Vol. 109(3), pp. 331-340.
 8.      
 9. A. LAMROPOULOS, O. TSIOULOU and S. DRITSOS (2011), “Monolithic  Coefficient Values for Design when Seismically Strengthening RC Columns  with Jackets”, Journal of Earthquake Engineering, Vol.  16(7), pp.  1023-1042.
 10.      
 11. A. LAMPROPOULOS and S. DRITSOS (2011), “Modeling of RC Columns  Strengthened with RC Jackets”, Journal of Earthquake Engineering and  Structural Dynamics, Vol.40 (15) , pp. 1689-1705.
 12.      
 13. O. TSIOULOU and S. DRITSOS (2011), “Α Theoretical Model to  Predict Interface Slip due to Bending”, RILEM – Materials and  Structures, Vol.  44(4), pp. 825-843.
 14.      
 15. A. LAMPROPOULOS and S. DRITSOS (2011), “Concrete Shrinkage  Effect on the Behavior of RC Columns under Monotonic and Cyclic  Loading”, ELSEVIER – Construction and Building Materials, Vol. 25(4),  pp. 1596-1602.
 16.      
 17. A. LAMPROPOULOS and S. DRITSOS (2010), “Concrete Shrinkage  Effect on Columns Strengthened with Concrete Jackets”, IABSE –  Structural Engineering International, Vol. 20, No 3, pp. 234-239.
 18.      
 19. G. SIAHOS and S. DRITSOS (2010), “Procedural Assumption  Comparison for Old Buildings Via Pushover Analysis Including the ASCE 41  Update”, Earthquake Spectra, Earthquake Engineering Research Institute,  Vol.26, No(1).
 20.  

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr