Προσωπικό Ομότιμοι και Διατελέσαντες Καθηγητές
Καλέρης ΒασίλειοςΟμότιμος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996517, 6599
Φαξ: 2610 996572
E-Mail: kaleris@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1951. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Εκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Καρλρούης (Γερμανία) και πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης (Γερμανία). Είναι Καθηγητής (2002) με γνωστικό αντικείμενο Μηχανική Υδατικών Πόρων – Υδρολογία.
 
 Στο διάστημα 1979-1984 εργάσθηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Καρλούης καθώς και στην Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βάδης-Βυρτεμβέργης (Γερμανία) όπου ασχολήθηκε με το πρόβλημα της ανταλλαγής μεταξύ επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Στο διάστημα 1985-1989 εργάσθηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Υδραυλικής του Πανεπιστημίου της Στουτγάρδης, όπου ασχολήθηκε με θέματα ρύπανσης και δειγματοληψίας υπογείων υδάτων, καθώς και με τεχνικές απορρύπανσης εδάφους και υδροφορέων. Το 1989 ανέλαβε υπηρεσία ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 
 
 Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα (Google Scholar profile) είναι σε θέματα υπογείων υδάτων και κυρίως στην προσομοίωση φαινομένων ροής και μεταφοράς μάζας στο υπόγειο νερό και την ακόρεστη ζώνη του εδάφους, καθώς επίσης και στην επίδραση κλιματικών αλλαγών στην υδρολογία λεκανών απορροής. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο διάστημα 1990-1996 υπήρξε κατ’ επανάληψη επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Υδραυλικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου της Στουτγάρδης. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επαγγελματικών και επιστημονικών οργανώσεων. Στο διάστημα 1997-2001 ήταν μέλος της συντακτικής επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Journal of Hydrology.
 
 Δείτε εδώ το αναλυτικό βιογραφικό του Β. Καλέρη.
 
 Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις 
       
 1. Langousis, A. and V. Kaleris (2013) Theoretical framework to estimate spatial rainfall averages conditional on river discharges and point rainfall measurements from a single location: an application to western Greece, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, 1241-1263, doi:10.5194/hess-17-1241-2013.
 2.      
 3. Kaleris, V.K. & A.I. Ziogas, 2013: The effect of sluice-type cut-off walls on saltwater intrusion and groundwater extraction in coastal aquifers. Journal of Hydrology, vol. 476, pp. 370–383.
 4.      
 5. Kaleris, V., 2006. Submarine groundwater discharge: Effects of hydrogeology and of near shore surface water bodies Journal of Hydrology, vol. 325, pp. 96-117.
 6.      
 7. Kaleris, V., G. Lagas, S. Marczinek and J.A. Piotrowski, 2002: Modelling submarine groundwater discharge: an example from the western Baltic Sea. Journal of Hydrology, vol. 265/1-4, pp. 76-99.
 8.      
 9. Kaleris, V., 2002: Influence of rate-limited sorption on the cleanup of layered soils by vapor extraction. Journal of Contaminant Hydrology, vol. 55, pp. 1-27.
 10.      
 11. Kaleris, V., D. Papanastasopoulos and G. Lagas, 2001: Case study on impact of atmospheric circulation changes on river basin hydrology: uncertainty aspects, Journal of Hydrology, vol. 245/1-4, pp. 137-152.
 12.      
 13. Kaleris, V. and J. Croise, 1999: Estimation of cleanup time in layered soils by vapor extraction, Journal of Contaminant Hydrology, vol. 36, pp. 105-129.
 14.      
 15. Kaleris, V., 1998: Quantifying the exchange rate between groundwater and small streams, Journal of Hydraulic Research, vol. 36(6), pp. 913-932.
 16.  

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr