Προσωπικό Ομότιμοι και Διατελέσαντες Καθηγητές
Θεοδωρακόπουλος ΔημήτριοςΟμότιμος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 997655
Φαξ: 2610 997711
E-Mail: d.d.theod@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Δημήτριος Δ. Θεοδωρακόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948. Είναι διπλωματούχος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (1971) του Ε.Μ.Π. κάτοχος Master of Science (1977) και Ph.D (1981) από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Σέφφιλντ της Αγγλίας. Είναι Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών από το 2004.

Εργάζεται ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1982. Υπηρέτησε ως επισκέπτης Λέκτορας (1987) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Glamorgan της Ουαλίας (6 μήνες) και ως επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής (1995) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Σέφφιλντ.

Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 29 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 31 άρθρων σε πρακτικά διεθνών και εθνικών συνεδρίων, 16 δημοσιεύσεων επιστημονικού χαρακτήρα και 10 τεχνικών εκθέσεων. Έχει διατελέσει μέλος ερευνητικής ομάδος ή επιστημονικός υπεύθυνος σε 13 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από φορείς της Ελλάδας και την Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει λάβει το Επιστημονικό Βραβείο ACI Design Award (2005). Είναι κριτής για τη δημοσίευση περίπου 25 άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει επαγγελματική εμπειρία ως Σύμβουλος σε θέματα μελετών και κατασκευής Έργων Οδοποιίας και ως μελετητής και κατασκευαστής δημοσίων και ιδιωτικών έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της Δυναμικής Απόκρισης των Οδοστρωμάτων υπό κινούμενα φορτία, της Διαχείρισης Υποδομής Συγκοινωνιακών Έργων και στη Διάτρηση Πλακών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
 1. Beskou, N.D. and Theodorakopoulos, D.D. (2011). “Dynamic effects of moving loads on road pavements: A review”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 31, pp. 547–567.
 2. Chassiakos A.P., Theodorakopoulos D.D., Kokoli E. (2008). "A decision support system for planning highway life cycle investments", in Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology, Paper 63, doi:10.4203/ccp.89.63
 3. Theodorakopoulos, D.D., and Swamy, R.N. (2008). “A design model for punching shear of FRP-reinforced slab-column connections”, Cement and Concrete Composites 30 (6), pp. 544-555.
 4. Theodorakopoulos, D.D., and Swamy, R.N. (2007). “Analytical model to predict punching shear strength of FRP-reinforced concrete flat slabs”, ACI Structural Journal 104 (3), pp. 257-266.
 5. Chassiakos, A.P., Vagiotas P. and Theodorakopoulos, D.D. (2005) “A knowledge-based system for maintenance planning of highway concrete bridges”, Advances in Engineering Software, 36, pp. 740-749.
 6. Theodorakopoulos, D.D., Chassiakos, A.P. and Beskos, D.E. (2004). “Dynamic effects of moving load on a poroelastic soil medium by an approximate method”, International Journal of Solids and Structures 41 (7), pp. 1801-1822.
 7. Theodorakopoulos, D.D. (2003). “Dynamic analysis of a poroelastic half-plane soil medium under moving loads”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 23 No 7, pp. 521-533.
 8. Theodorakopoulos, D.D., and Beskos, D.E. (2002). “Dynamic pressures on a pair of rigid walls experiencing base rotation and retaining poroelastic soil”, Engineering Structures, Vol.25, pp. 359-370.
 9. Theodorakopoulos, D.D. (2003). “Dynamic pressures on a pair of rigid walls retaining poroelastic soil”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 23 No 1, pp. 41-51.
 10. Theodorakopoulos, D.D., Chassiakos, A.P., and Beskos, D.E. (2001). “Dynamic pressures on rigid cantilever walls retaining poroelastic soil media. Part II: Second method of solution”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 21 No 4, pp. 339-364.
 11. Theodorakopoulos, D.D., Chassiakos, A.P., and Beskos, D.E. (2001). “Dynamic pressures on rigid cantilever walls retaining poroelastic soil media. Part I: First method of solution”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 21 No 4, pp. 315-338.
 12. Theodorakopoulos, D.D. (1994). “Shrinkage behaviour of GRC thin sheets”, Journal of Cement and Concrete Composites, Vol. 17, pp. 267-279.

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


  Επιστροφή
  Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr