Προσωπικό Ομότιμοι και Διατελέσαντες Καθηγητές
Αντωνόπουλος Ιωάννης


Ομότιμος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996599
Φαξ: 2610 996572
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr