Προσωπικό Καθηγητές & Λέκτορες
Δημητρακόπουλος ΑλέξανδροςΚαθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996520, 6599
Φαξ: 2610 996572
E-Mail: acdem@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Αλέξανδρος Κ. Δημητρακόπουλος γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας (1952). Είναι διπλωματούχος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1975) και έχει M.Sc. (1977) και Ph.D. (1981) από το Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα, Η.Π.Α. Είναι Καθηγητής, από το 1995, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.


  
  Εργάσθηκε ως Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής (1980-1987) στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Νιού Τζέρσεϋ Rutgers, προ της ελεύσεώς του στο Πανεπιστήμιο Πατρών όπου υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής (1987-1990) και Αναπληρωτής Καθηγητής (1990-1995) προ της εκλογής του στην βαθμίδα του Καθηγητή.


  
  Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Τμήματος κατά τα διαστήματα 1999 – 2003, 2007 – 2011 και 2013 – 2015 και ως Κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής κατά την τριετία 2003 - 2006.

  
  Έχει συν-επιμεληθεί την έκδοση των Πρακτικών πέντε διεθνών συνεδρίων και είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας άνω των εβδομήντα εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων (http://scholar.google.gr/citations?hl=en&oi=ao&user=-e9IeCQAAAAJ), περίπου εικοσιπέντε τεχνικών εκθέσεων, καθώς και διδακτικών βιβλίων για τα μαθήματα που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος και μέλος ομάδων εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Είναι κριτής για την δημοσίευση εργασιών σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών επιτροπών και ενώσεων.
  
  Δείτε εδώ αναλυτικό βιογραφικό του Αλέξανδρου Δημητρακόπουλου.
  
  Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις  

       
 1. Koutrouveli Th. I., Dimas A. A., Fourniotis N. Th. and  Demetracopoulos A.C., “Groyne spacing role on the effective control of  wall shear stress in open-channel flow”, J. of Hydraulic Res., IAHR,  Vol. 57, No. 2 (2019), pp. 167-182, DOI:10.1080/00221686.2018.1478895
 2.      
 3. Yannopoulos P.C., and Demetracopoulos A.C., “A Novel Methodology  for Multiple-Year Regulation of Reservoir Active Storage Capacity”,  Water 2018, 10 (9), 1254; doi:10.3390/w10091254, www.mdpi.com/journal/water
 4.      
 5. Koutrouveli Th.I., Fourniotis N.Th., Demetracopoulos A.C., Dimas  A.A. (2014). “Numerical simulation of turbulent flow in open channel  with groynes”, Intl. Conf. Fluvial Hydraulics, "River Flow 2014", A.  Schleiss et al. (Eds.)
 6.      
 7. Σωτηρόπουλος Δ.Α., Δήμας Α.Α., Χορς Γ.Μ., Γιαννόπουλος Π.Χ.,  Φουρνιώτης Ν.Θ. και Δημητρακόπουλος Α.Κ., «Πειραματική Μελέτη  Αποτελεσματικότητας Διατάξεων Καταστροφής Ενέργειας σε Ανοικτό Αγωγό  Απότομης Κλίσης», Υδροτεχνικά, τ. 19 (2010), σελ. 47-58
 8.      
 9. Galani K.A., Fourniotis N.Th., Demetracopoulos A.C., Dimas A.A.,  «Three-dimensional turbulent flow over bed dunes of finite width»,  Proc. 6th Inl. Symposium Environmental Hydraulics, Vol. 2, G.C.  Christodoulou and A.I. Stamou (eds.), CRC Press, Athens, Greece, 23-25  June, 2010
 10.      
 11. Dimas A.A., Fourniotis N.Th., Vouros A.P., Demetracopoulos  A.C.,“Effect of bed dunes on spatial development of open-channel flow”,  J. Hydraulic Res., IAHR, Vol. 46, No. 6 (2008), pp. 802–813
 12.      
 13. Yannopoulos P.C., Demetracopoulos A.C. and Hadjitheodorou C.,  «Quick Method for Open - Channel Discharge Measurements Using Air  Bubbles”, J. Hydr. Eng., ASCE, Vol. 134, No. 6, June 2008
 14.      
 15. Mirbagheri S.A. et al., "Leachate production from landfilled  municipal waste: Boone county field site in municipal solid waste, land  disposal", J. Applied Sciences, Vol. 8, No. 4, pp. 274-292, 2007
 16.      
 17. Eshiet K.I. et al., "A new numerical method for contaminant  transport in unsaturated soils", J. Environmental Science and  Technology, Vol. 5, No. 5, pp. 24-26, 2001
 18.  

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr