Προσωπικό Καθηγητές & Λέκτορες
Δημητρακόπουλος ΑλέξανδροςΚαθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996520, 6599
Φαξ: 2610 996572
E-Mail: acdem@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Αλέξανδρος Κ. Δημητρακόπουλος γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας (1952). Είναι διπλωματούχος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1975) και έχει M.Sc. (1977) και Ph.D. (1981) από το Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα, Η.Π.Α. Είναι Καθηγητής, από το 1995, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.Εργάσθηκε ως Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής (1980-1987) στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Νιού Τζέρσεϋ Rutgers, προ της ελεύσεώς του στο Πανεπιστήμιο Πατρών όπου υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής (1987-1990) και Αναπληρωτής Καθηγητής (1990-1995) προ της εκλογής του στην βαθμίδα του Καθηγητή.Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Τμήματος κατά τα διαστήματα 1999 – 2003, 2007 – 2011 και 2013 – 2015 και ως Κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής κατά την τριετία 2003 - 2006.


Έχει συν-επιμεληθεί την έκδοση των Πρακτικών πέντε διεθνών συνεδρίων και είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας άνω των εξήντα πέντε εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων (http://scholar.google.gr/citations?hl=en&oi=ao&user=-e9IeCQAAAAJ), περίπου εικοσιπέντε τεχνικών εκθέσεων, καθώς και διδακτικών βιβλίων για τα μαθήματα που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος και μέλος ομάδων εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Είναι κριτής για την δημοσίευση εργασιών σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών επιτροπών και ενώσεων.

Δείτε εδώ αναλυτικό βιογραφικό του Αλέξανδρου Δημητρακόπουλου.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
  1. Koutrouveli Th.I., Fourniotis N.Th., Demetracopoulos A.C., Dimas A.A. (2014). “Numerical simulation of turbulent flow in open channel with groynes”, Intl. Conf. Fluvial Hydraulics, "River Flow 2014", A. Schleiss et al. (Eds.).
  2. Galani K.A., Fourniotis N.Th., Demetracopoulos A.C., Dimas A.A., «Three-dimensional turbulent flow over bed dunes of finite width», Proc. 6th Inl. Symposium Environmental Hydraulics, Vol. 2, G.C. Christodoulou and A.I. Stamou (eds.), CRC Press, Athens, Greece, 23-25 June, 2010.
  3. Dimas A.A., Fourniotis N.Th., Vouros A.P., Demetracopoulos A.C.,“Effect of bed dunes on spatial development of open-channel flow”, J. Hydraulic Res., IAHR, Vol. 46, No. 6 (2008), pp. 802–813.
  4. Yannopoulos P.C., Demetracopoulos A.C. and Hadjitheodorou C., «Quick Method for Open - Channel Discharge Measurements Using Air Bubbles”, J. Hydr. Eng., ASCE, Vol. 134, No. 6, June 2008.
  5. Fourniotis N.Th., Toleris N.E., Dimas A.A., Demetracopoulos A.C., “Numerical computation of turbulence development in flow over sand dunes”, Proc. 16th IAHR-APD Congress, Vol. III, C. Zhang and H. Tang (eds.), Tsinghua University Press, Nanjing, China, October 20 – 23, 2008.
  6. Fourniotis N.Th., Dimas A.A., Demetracopoulos A.C., “Spatial development of turbulent open channel flow over bottom with multiple dunes”, Proc. Intl. Conf. Fluvial Hydraulics, Lisbon, 6-8 Sept. 2006, River Flow 2006, Ferreira R.M.L., Alves E.C.T.L., Leal J.G.A.B., Cardoso A.H. (eds.), Taylor & Francis, London, 2006.
  7. Yannopoulos P.C., Demetracopoulos A.C., Hadjitheodorou Ch., "Algebraic functions for turbulent kinetic energy and dissipation rate in open channel flows ", Proc. XXX IAHR Congress, J. Ganoulis and P. Prinos (eds), Thessaloniki, Greece, August 2003.
  8. Demetracopoulos A.C., Hadjitheodorou Ch., Yannopoulos P.C., "Water hammer in brancing pipes ", Proc. XXX IAHR Congress, J. Ganoulis and P. Prinos (eds), Thessaloniki, Greece, August 2003.

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr