Προσωπικό Καθηγητές & Λέκτορες
Δήμας ΑθανάσιοςΚαθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996518, 6599
Φαξ: 2610 996572
E-Mail: adimas@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Αθανάσιος Α. Δήμας γεννήθηκε στην Αθήνα (1963). Είναι διπλωματούχος της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (1985) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κάτοχος Master of Science in Ocean Engineering (M.Sc. 1988), Master of Science in Mechanical Engineering (M.Sc. 1988) και Ph.D. in Ocean Engineering (1991) του Massachusetts Institute of Technology των Η.Π.Α. Είναι Καθηγητής, από το 2013, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Εργάσθηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (1991-1994) στο Levich Institute του City College of New York των Η.Π.Α.,  ως Επίκουρος Καθηγητής (1994-2001) στο Τμήμα Μηχανολόγων του University of Maryland των Η.Π.Α. και ως Επίκουρος Καθηγητής (2002-2008) και Αναπληρωτής Καθηγητής (2008-2013) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας (Google Scholar profile) 25 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, 51 άρθρων σε πρακτικά διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, 20 περίπου περιλήψεων σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, 20 περίπου τεχνικών εκθέσεων, καθώς και πανεπιστημιακών παραδόσεων για τα μαθήματα που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει διατελέσει ή διατελεί επιστημονικός υπεύθυνος 24 ερευνητικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτήθηκαν από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα, και μέλος της ερευνητικής ομάδας 11 άλλων προγραμμάτων. Έχει λάβει το Επιστημονικό Βραβείο Υπεράκτιας Μηχανικής (1991) του Offshore Mechanics and Polar Engineering Council. Είναι κάτοχος ενός Διεθνούς Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (U.S. Pat. No. 6512999, 2003), κριτής για τη δημοσίευση περίπου 30 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, και μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών επιτροπών και ενώσεων.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της Παράκτιας Υδραυλικής, των Ροών Ελεύθερης Επιφάνειας, των Θραυομένων Κυματισμών, και της Αριθμητικής και Θεωρητικής Ρευστομηχανικής.

Δείτε εδώ αναλυτικό βιογραφικό του Α.Α. Δήμα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
 1. Dimas A.A. and Vouros, A., 2012. Effect of cross-flow velocity at forebay on swirl in pump suction pipe: Hydraulic model of seawater intake at Aliveri power plant in Greece. Journal of Hydraulic Engineering (ASCE), accepted.
 2. Grigoriadis, D.G.E., Dimas, A.A. and Balaras, E., 2012. Large-Eddy Simulation of Wave Turbulent Boundary Layer over Rippled Bed. Coastal Engineering 60, 174-189.
 3. Dimakopoulos, A.S. and Dimas, A.A., 2011. Large-wave Simulation of Three-Dimensional, Cross-Shore and Oblique, Spilling Breaking on Constant Slope Beach. Coastal Engineering 58, 790-801.
 4. Dimas, A.A. and Kolokythas, G.A., 2011. Flow Dynamics and Forces on Ripples Induced by Viscous Wave Propagation Over Rippled Bed. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering (ASCE) 137, 64-74.
 5. Dimas, A.A. and Dimakopoulos, A.S. 2009. A Surface-Roller Model for the Numerical Simulation of Spilling Wave Breaking Over Constant Slope Beach. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering (ASCE), accepted.
 6. Grigoridis, D.G.E., Balaras, E. and Dimas, A.A. 2009. Large-Eddy Simulations of Unidirectional Water Flow Over Dunes. Journal of Geophysical Research, accepted.
 7. Dimas, A.A., Fourniotis, N.T., Vouros, A. and Demetracopoulos, A.C., 2008. Effect of Bed Dunes on Spatial Development of Open-Channel Flow, Journal of Hydraulic Research (IAHR), 46, 802-813.
 8. Dimas, A.A., 2008. Discussion on the “Numerical simulation of wave-induced laminar boundary layers”. Coastal Engineering 55, 1243-1244.
 9. Drosos, G.C., Dimas, A.A. and Karabalis, D.L., 2008. Discrete Models for Seismic Analysis of Liquid Storage Tanks of Arbitrary Shape and Fill Height. Journal of Pressure Vessel Technology 130(041801), 1-12.
 10. Dimas, A.A., 2007. Large-Wave Simulation of Microscale Breaking Waves Induced by a Free-Surface Drift Layer. Wave Motion 44, 355-370.
 11. Dimas, A.A., Mowili, B.M., and Piomelli, U., 2003. Large-Eddy Simulation of Subcritical Transition in an Attachment-Line Boundary Layer, Computers and Mathematics with Applications 46, 571-589.
 12. Dimas, A.A. and Fialkowski, L.T., 2000. Large-Wave Simulation (LWS) of Free-Surface Flows Developing Weak Spilling Breaking Waves. Journal of Computational Physics 159, 172-196.

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr