Προσωπικό Καθηγητές & Λέκτορες
Χορς ΓεώργιοςΑναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996519, 6599
Φαξ: 2610 996572
E-Mail: ghorsch@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Γεώργιος Μ. Χορς γεννήθηκε στην Αθήνα (1957).  Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει Δίπλωμα Μάστερς στην Υδραυλική από το Πανεπιστήμιο Rutgers, των Η.Π.Α. και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Minnesotaτων Η.Π.Α. στην Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική.  Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής (2013) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
 
 Εργάστηκε ως Βοηθός Έρευνας και Διδασκαλίας στο Εργαστήριο St. AnthonyFallsτου Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Minnesota (1982-1988) και ως Συνεργαζόμενος Ερευνητής Δ΄ στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” (1990-1995).  Εξελέγη (1995) Ερευνητής Δ΄ στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Επίκουρος Καθηγητής (1995) και Αναπληρωτής Καθηγητής (2013) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
 Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 12 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 27 άρθρων σεπρακτικά διεθνών και ελληνικών συνέδριων με κριτές και 7 τεχνικών εκθέσεων.  Έχει λάβει μέρος σε αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, εκ των οποίων σε τρία ως επιστημονικός υπεύθυνος, και έχει υπάρξει κριτής επιστημονικών άρθρων σε 9 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.  Διετέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδας, 1994 - 1995, στην Επιτροπή Committee on the Challenges of Modern Society (CCMS)  του ΝΑΤΟ με θέμα: «Περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στρατιωτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση προσομοιωτών».
 
 Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην Υδροδυναμική Παρακτίων Υδάτων, Λιμνών και Ταμιευτήρων, τα Ρεύματα Πυκνότητας, τις Αριθμητικές Μεθόδους στη Ρευστομηχανική και την Περιβαλλοντική Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας.
 
 Δείτε εδώ αναλυτικό βιογραφικό του Γεωργίου Χορς.
 
 Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
 

 
       
 1. Fourniotis, N.Th. and Horsch, G.M. (2012). “Simulation of the Far-Field Dilution of Effluents into the Gulf of Patras (Greece)”, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 21, No. 4, pp. 868-879.
 2.      
 3. Fourniotis, N.Th. and Horsch, G.M. (2012). “Early Summer Circulation in the Gulf of Patras (Greece)”, ISOPE-2012 Conference, The 22nd International Offshore and Polar Engineering Conference, Rhodes, Greece, June 17−22, pp. 740-745.
 4.      
 5. Fourniotis, N.Th. and Horsch, G.M. (2010). “Three-Dimensional Simulation of Wind-Induced Barotropic Circulation in the Gulf of Patras”, Ocean Engineering, Vol. 37, pp. 355-364.
 6.      
 7. Ch.M. Dietz, P. Diplas, G.M. Horsch (2010). “A Spectral Method Determination of the first critical Rayleigh Number in a Cylindrical Container”, Appl. Math. Modelling, Vol. 34, Iss. 8, pp 2178-2191.
 8.      
 9. Horsch, G.M. (2006). “Scaling of three-dimensional, miscible, laminar density currents flowing down an incline”, Proc. of the International Conference on Protection and Restoration of the Environment VIII, 3-7 July, Chania, Greece.
 10.      
 11. A.G. Venetsanos, G.M. Horsch, G.C. Christodoulou (2005). “Assessment of Turbulence Modeling of Density Currents Developing Three-Dimensionally on a Slope”, J. of Marine Env. Eng, Vol. 7, pp. 325-343.
 12.      
 13. Horsch, G.M. (2004). “The Structure of Two-Dimensional, Steady, Miscible Laminar Density Currents flowing Down an Incline”, Journal of Hydraulic Research, Vol. 42, No 2, pp. 173-181.
 14.      
 15. Horsch,G.M. (1998). "Steady, Diffusive-Reactive Transport in a Shallow Triangular Domain", Jour. of Engineering Mechanics, ASCE, Vol 124, No 10.
 16.  
     
 

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr