Προσωπικό Καθηγητές & Λέκτορες
Καραβασίλης ΘεόδωροςΑναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 997725
E-Mail: karavasilis@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


       

Ερευνητική Ομάδα Μεταλλικών Κατασκευών  (http://www.steel.civil.upatras.gr/)

            

Σύντομο Βιογραφικό θεόδωρου Καραβασίλη: (http://www.steel.civil.upatras.gr/index.php/people/)

            

Google Scholar Θεόδωρου Καραβασίλη: (https://scholar.google.gr/citations?user=30dwQvoAAAAJ&hl=en&oi=ao)

       
Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr