Προσωπικό Καθηγητές & Λέκτορες
Μαναριώτης ΙωάννηςΕπίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996535, 6534
Φαξ: 2610 996573
E-Mail: idman@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 Πάτρα


Ο Ιωάννης Μαναριώτης γεννήθηκε στην Κοιλάδα Αργολίδας (1966). Είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (1990) του Πανεπιστημίου Πατρών και έχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2000). Είναι Eπίκουρος Kαθηγητής, από το 2013 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
 Εργάστηκε ως Μηχανικός με ειδίκευση στο Περιβάλλον στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2001-2009). 1992-95, 1996-98: Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών. 2001-2008, Διδάσκων του Π.Δ.407/80, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και ως Λέκτορας (2009-2013) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών..
 
 Είναι συγγραφέας (Scopus Author ID 6506601790) 35 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, 60 άρθρων σε επιστημονικά συνέδρια και ενός κεφαλαίου σε βιβλίο. Έχει συμμετάσχει σε 8 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους και είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε 1 ερευνητικό πρόγραμμα. Είναι κριτής σε 14 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών επιτροπών και ενώσεων.
 
 Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή της Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος με έμφαση στην βιολογική επεξεργασία λυμάτων, στη διάθεση λυμάτων στο έδαφος, στη μεταφορά κολλοειδών σωματιδίων και νανοσωματιδίων σε πορώδη μέσα, στις φυσικοχημικές διεργασίες και στη χρήση προχωρημένων τεχνικών οξείδωσης.
 
 Δείτε εδώ αναλυτικό βιογραφικό του Ι.Δ. Μαναριώτη  
 
 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
 
       
 1. Aravantinou, A.F., Theodorakopoulos, M.A., and Manariotis, I.D. (2013). "Selection of Microalgae for Wastewater Treatment and Potential Lipids Production."Bioresource Technology, 147, 130-134. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2013.08.024
 2.      
 3. Anagnostopoulos, V.A., Manariotis, I.D., Karapanagioti, H.K. and Chrysikopoulos, C.V. (2012). "Removal of Mercury from Aqueous Solutions by Malt Spent Rootlets."Chemical Engineering Journal, 213, 135-141. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2012.09.074
 4.      
 5. Yiannopoulos, A.C., Manariotis, I.D. and Chrysikopoulos, K.V. (2008). "Design and Analysis of a Solar Reactor for Anaerobic Wastewater Treatment." Bioresource Technology, 99 (16), 7742-7749, doi:10.1016/j.biortech.2008.01.067.
 6.      
 7. Manariotis, I.D. and Grigoropoulos, S.G.(2006)."Municipal Wastewater Treatment Using Upflow Anaerobic Filters." Water Environment Research, 78 (3), 233-242, doi:10.2175/106143005X90029.
 8.      
 9. Manariotis, I.D. and Grigoropoulos, S.G.(2006). "Anaerobic Filter Treatment of Municipal Wastewater: Biosolids Behavior." Journal of Environmental EngineeringASCE), 132(1), 23-31, doi:10.1061/(ASCE)0733-9372(2006)132:1(23).
 10.      
 11. Hiras, D.N., Manariotis, I.D. and Grigoropoulos, S.G. (2004). "Organic and Nitrogen Removal in a Two-Stage Rotating Biological Contactor Treating Municipal Wastewater." Bioresource Technology, 93 (1), 91-98, doi:10.1016/j.biortech.2003.06.005.
 12.      
 13. Manariotis, I.D. and Grigoropoulos, S.G. (2002). "Low-Strength Wastewater Treatment Using an Anaerobic Baffled Reactor." Water Environment Research, 74 (2), 170-176, doi:10.2175/106143002X139884.
 14.  

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr