Προσωπικό Καθηγητές & Λέκτορες
Χριστοφόρου ΖωήΕπικ. Καθηγήτρια
Τηλέφωνο: 2610 996523
E-Mail: zoi.christoforou@upatras.gr


Η Ζωή Χριστοφόρου είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ,  MSc Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού (Université Paris-Est, FR), MSc Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Σχολής Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και Δρ. Συγκοινωνιολόγος της Σχολής Ecole Nationale des Ponts et Chaussées της Γαλλίας. Έχει συνεργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης ή λέκτορας με ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού: Πανεπιστήμιο Πειραιά (2006-2008), ΕΜΠ (2008-10), ΤΕΙ Αθήνας (2010-2011), Ecole Française Ecole française d’électronique et d’informatique (2013-2017), ESIEE Paris (2018-2019). Εξελέγη Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Ecole Nationale des Ponts et Chaussées - Enpc (FR) το 2013 όπου και διετέλεσε αντιπρόεδρος του τμήματος «Πόλη, Περιβάλλον, Μεταφορές» για δύο έτη. Παράλληλα, συνεργάζεται με την Ecole Polytechnique de Paris – X (FR), την Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL (CH) και το εργαστήριο Génie des Réseaux de Transport Terrestre et Informatique Avancée του ερευνητικού κέντρου IFSTTAR (FR). Το 2018 εξελέγη Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στην επιστημονική περιοχή του Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού. Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στις περιοχές της Στατιστικής και Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων (big data), Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Οδικής Ασφάλειας, Προτυποποίησης και Προσομοίωσης Λειτουργίας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 
Έχει συμμετάσχει σε 15 ερευνητικά έργα, σε 3 εκ των οποίων ως επιστημονική υπεύθυνη. Τα έργα αυτά χρηματοδοτήθηκαν τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Έχει συγγράψει 4 επιστημονικές διατριβές και έχει συν-συγγράψει 9 βιβλία, 20 περίπου άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, 30 περίπου άρθρα σε πρακτικά διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, 5 περιλήψεις σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Συνεργάζεται ως κριτής με 20 περίπου διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ως αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων με ελληνικούς και διεθνείς φορείς και είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών και ενώσεων. Έχει επιβλέψει ή συν-επιβλέψει την εκπόνηση 2 διδακτορικών διατριβών και άνω των 50 διπλωματικών εργασιών. Έχει επίσης συμμετάσχει στην επιστημονική διοργάνωση 10 περίπου ημερίδων ή συνεδρίων.
Τα πιο πρόσφατα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την προσομοίωση της κυκλοφορίας αυτόνομων οχημάτων, την προτυποποίηση της επίδρασης ανθρώπινων παραγόντων (human factors) στην κυκλοφορία, τη μελέτη μορφών ήπιας κινητικότητας και μικροκινητικότητας (πεζοί, ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια).

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  1. Coutinho, F., van Oort, N., Christoforou, Z., Alonso-González, M., Cats, O., Hoogendoorn, S. (2019). Impacts of replacing a fixed transit line by a Demand Responsive Transit system, Thredbo 16 Conference, Singapore.
  2. Berrada, J., Christoforou, Z., Mouhoubi, L., Seidowsky, R. (2019). Factors of successful implementation and diffusion of services based on autonomous vehicles: users’ acceptance and operators’ profitability, Thredbo 16 Conference, Singapore.
  3. Cloutier, M-S., Lord, S., Garnier, B., Christoforou, Z. (2018). Crossing road intersections in old age—With or without risks? Perceptions of risk and walking behaviours among the elderly. Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour, pp. 282-296.
  4. Schanzenbacher, F., Farhi, N., Christoforou, Z., Leurent, F., Gabriel, G., (2017). A discrete event traffic model explaining the traffic phases of the train dynamics on a metro line with a junction. In proceedings of the 56th IEEE Conference on Decision and Control.
  5. Christoforou Z., Collet P.-A., Kabalan B., and Leurent F. (2017) Influencing Passenger Longitudinal Location on Railway Platform to Shorten and Regularize Train Dwell Times, Transportation Research Record 2648, pp. 117-125. 
  6. Christoforou, Z., Corbillé, E., Farhi, N. and Leurent, F. (2016). Managing Planned Disruptions of Mass Transit Systems. Transportation Research Record, 2541, pp. 46-55.
  7. Cohen, S., Christoforou Z. (2015). Travel Time Estimation Between Loop Detectors and Fcd: A Compatibility Study on the Lille Network, France. Transportation Research Procedia 10, pp. 245-255. 
  8. Christoforou, Z., Cohen, S., Karlaftis, M.G. (2011). Identifying crash type propensity using real-time traffic data on freeways, Journal of Safety Research 42 (1), pp.43–50.

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr