Προσωπικό Καθηγητές & Λέκτορες
Γιαννόπουλος ΠαναγιώτηςΚαθηγητής
Τηλέφωνο: 2610 996527, 7781, 6522, 6534,
Φαξ: 2610 996573
E-Mail: p.c.yannopoulos@upatras.gr, yannopp@upatras.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 04 Πάτρα


Ο Παναγιώτης Χρ. Γιαννόπουλος γεννήθηκε στο Βούναργο Νομού Ηλείας (1953). Είναι Διπλωματούχος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1976) και έχει Διδακτορικό από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1985). Εκλέχθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1989), Επίκουρος Καθηγητής (1993), Αναπληρωτής Καθηγητής (2008) και Καθηγητής πρώτης βαθμίδας (2014) στο ίδιο Τμήμα. Έχει εκλεγεί Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος, υπεύθυνος της περιοχής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Εργαστηρίου και έχει παράσχει συμβουλευτικό έργο σε διάφορους δημόσιους φορείς (Ε.Τ.Β.Α. για την ΒΙ.ΠΕ.Πατρών, Δήμους Πατρών και Πύργου, στην Νομαρχία Ηλείας, στο Τεχνικό Επιμελητήριο / Τμήμα Δυτικής Ελλάδος και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος). Έχει συμμετάσχει σε διάφορες επιτροπές διοικητικού έργου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και του Πανεπιστημίου Πατρών, και εκλεγεί Διευθυντής του Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών (2008-09). Από το 2009 συντονίζει το Πανεπιστημιακό Δίκτυο "ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ", το οποίο έχει σκοπό να διεξάγει έργα διεπιστημονικής έρευνας, τα οποία συμβάλλουν στην προαγωγή της επιστήμης, και να παρέχει ολοκληρωμένες επιστημονικές υπηρεσίες σε θέματα «αιχμής» της θεματικής περιοχής Ενέργεια – Περιβάλλον και ειδικότερα της περιοχής Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
       
       Εργάστηκε ως Ερευνητής στην Έδρα Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Υδραυλικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1979-1981) και στο Εργαστήριο Υδραυλικής, Έδρα Θεωρητικής και Εφηρμοσμένης Υδραυλικής της ίδιας Σχολής (1985), ως Επισκέπτης Ερευνητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Birmingham (1986-1987) και ως Ερευνητής στον Τομέα Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1988).
       
       Η επαγγελματική του εμπειρία αρχίζει με ωρομίσθια απασχόλησή του σε Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (1975-1976) και συνεχίζεται κατά τη στρατιωτική του θητεία στην Ελληνική Αεροπορία ως Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός, Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (1976-1979), έπειτα με Ελευθέριο Επάγγελμα Πολιτικού Μηχανικού (1976-1993), αλλά και ως Πραγματογνώμων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος επί τεχνικών θεμάτων Πολιτικού Μηχανικού (1980) και ως Μελετητής Δημοσίων Έργων στην Κατηγορία υπ' αριθ. 13 "Υδραυλικά Έργα" με Μελετητικό Πτυχίο Β΄ τάξεως (1981-1993).
       
       Έχει επιμεληθεί την έκδοση 4 βιβλίων (Πρακτικών και Περιλήψεων Συνεδρίων) και είναι συγγραφέας 1 μονογραφίας, 5 διδακτικών βιβλίων (Πανεπιστημιακών Παραδόσεων), άνω των 30 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και άνω των 130 τεχνικών εκθέσεων, διδακτικών σημειώσεων, παρουσιάσεων σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές και πρακτικά κλπ. Τέλος, ήταν ή είναι Επιστημονικά Υπεύθυνος 5 ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από κρατικό φορέα και 8 ερευνητικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση. Βραβεύθηκε οικονομικά ως Επισκέπτης Ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Birmingham Μεγάλης Βρετανίας (1986-1987) και έχει πάρει το Βραβείο καλύτερης παρουσίασης Poster στο Διεθνές Συνέδριο "First World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics", Dubrovnik, Yugoslavia, 1988, Eds. R.K. Shah, K.T. Yang and E.N. Ganic, Έκδοση Πρακτικών από Elsevier. Επίσης, έλαβε το βραβείο καλύτερου POSTER με τίτλο “Simulation of variable-density groundwater flow and transport in the coastal aquifer of the Pyrgos area (Greece)” by Zissis Th. & Yannopoulos P. στo VI Διεθνές Συνέδριο “Water Engineering and Management in a Changing Environment”, European Water Resources Association (EWRA), Catania, Italy, June 29th -  July 2nd, 2011, Chair of the Local Organizing Committee Prof. Antonini Cancelliere. Είναι μέλος Διεθνών και Ελληνικών Επιστημονικών Επιτροπών και Ενώσεων, όπως Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση (Ε.Υ.Ε.), Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (Ε.Ε.Δ.Υ.Π.), Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛ.ΕΤ.Υ.Μ.), British Graduates Society (B.G.S.), International Association for Hydraulic Research (I.A.H.R.), Association of University Departments of Environmental Sciences in Europe (auDes), Global Network of Environmental Science and Technology (G.NEST), Joint Specialist Group (JSG) on Marine Outfalls and Coastal Environment (MOCE). Διετέλεσε Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Κοινού Συνεδρίου Ε.Υ.Ε.- Ε.Ε.Δ.Υ.Π. 2012, το οποίο έγινε στην Πάτρα. Έχει συμμετάσχει σε πολλές οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές, καθώς και σε προεδρεία και οργάνωση ενοτήτων διεθνών και ελληνικών συνεδρίων.
       
       Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και της Περιβαλλοντικής Υδραυλικής, με έμφαση στην ατμοσφαιρική ρύπανση και ρύπανση υδάτων (μεταφορά - διάχυση - διασπορά ρύπων σε ατμοσφαιρικά και υδάτινα περιβάλλοντα, σχεδιασμό συστημάτων διάθεσης ρύπων, μετρήσεις ποιότητας, μεθοδολογίες μετρήσεως παροχής), καθώς και στη διαχείριση αέρα, στερεών αστικών αποβλήτων και ύδατος. Έχει αναπτύξει ερευνητική συνεργασία με διάφορους επιστήμονες άλλων εργαστηρίων του ιδίου ή άλλων τμημάτων και πανεπιστημίων.
       
       Είναι κριτής άρθρων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συνέδρια, επιστημονικών βιβλίων και ερευνητικών προτάσεων. 
       
       Ετερο-αναφορές δημοσιευμένου επιστημονικού έργου: Άνω των 90.
  
  Δείτε εδώ αναλυτικό βιογραφικό του Παναγιώτη Χρ. Γιαννόπουλου
       
       Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:       
                            
       
 1. Bekri E.S., Yannopoulos P.C. & Economou P. (2019).  “Methodology for reliability improvement of river discharge  measurements”. Journal of Environmental Management 247, 371–384.
 2.      
 3. Yannopoulos P.C. & Demetracopoulos A.C. (2018). “A Novel  Methodology for Multiple – Year Regulation of Reservoir Active Storage  Capacity”. Water, 10(9), 1254; doi: 10.3390/w10091254.
 4.      
 5. Bloutsos A.A. & Yannopoulos P.C. (2018). “Curvilinear  Coordinate System for Mathematical Analysis of Inclined Buoyant Jets  Using the Integral Method”. Mathematical Problems in Engineering, Volume  2018, Article ID 3058425, 9 pages,  https://doi.org/10.1155/2018/3058425.
 6.      
 7. Yannopoulos P.C. (2017). “Unique superposition solution of  multiple plumes' flow via mean kinetic energy fluxes”. Journal of  Hydraulic Engineering, ASCE 143(9): 06017015-1-7. DOI: 10.1061/(ASCE)  HY.1943-7900.0001361.
 8.      
 9. Podimata M.V. & Yannopoulos P.C. (2017). “A road map for  resolving conflicts in dam's administration: The case of Peiros -  Parapeiros dam in Greece”. European Water 60: 415-421, 2017.
 10.      
 11. Podimata M. & Yannopoulos P.C. (2016). “A conceptual  approach to model sand-gravel extraction from rivers based on a game  theory perspective”. Journal of Environmental Planning and Management,  59:1, 120-141, DOI: 10.1080/09640568.2014.991381
 12.      
 13. Bekri E.S., Disse M. & Yannopoulos P.C. (2015). “Optimizing  water allocation under uncertain system conditions in Alfeios river  basin (Greece)-Part A: Two-stage stochastic programming model with  deterministic-boundary intervals”. Water 7: 5305-5344; -Part B:  Fuzzy-boundary intervals combined with multi-stage stochastic  programming model”. Water 7: 6427-6466 .
 14.      
 15. Yannopoulos P.C. (2014). “A cost-effective methodology for  spatial concentration distributions of urban air pollutants”. Water Air  Soil Pollut 225(7): 1-25.
 16.      
 17. Yannopoulos P.C. (2012). “Unique superposition solutions of  multiple plane or round buoyant jets for tracer and buoyancy fluxes”.  Journal of Environmental Engineering (ASCE) 138(9): 985–989.
 18.      
 19. Yannopoulos P.C. & Bloutsos A.A. (2012). “Escaping Mass  Approach for Inclined Plane and Round Buoyant Jets”. J. of Fluid Mech.  695: 81-111.
 20.      
 21. Bloutsos A.A. & Yannopoulos P.C. (2011). “Concentrations of  Selected Toxic Elements in Airborne Particulates of Patras, Greece”,  Global NEST Journal 13(2): 109-118.
 22.      
 23. Yannopoulos P.C. (2010). “Advanced integral model for groups of  interacting round turbulent buoyant jets”. Environ Fluid Mech, 10(4):  415-450.
 24.      
 25. Yannopoulos P.C., Demetracopoulos A.C. & Hadjitheodorou Ch.  (2008). “Quick Method for Open Channel Discharge Measurements Using Air  Bubbles”, Journal of Hydr. Engineering (ASCE), Vol. 134(6): 843-846.
 26.      
 27. Yannopoulos P.C. (2006). “An improved integral model for plane  and round turbulent buoyant jets”, J. of Fluid Mech. 547: 267-296.
 28.  

Διδασκαλία
Προπτυχιακά Μαθήματα:Μεταπτυχιακά Μαθήματα:


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr