Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Εκπαίδευση στη χρήση του Σεισμικού Προσομοιωτή

 Η εγκατάσταση του Σεισμικού Προσομοιωτή (σεισμική τράπεζα) του Τμήματος βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης από την ομάδα της προμηθεύτριας εταιρείας ANCO. Η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται για το τέλος της ερχόμενης εβδομάδος και προβλέπεται η «εκπαίδευσή» μας στη χρήση του εργαλείου αυτού. Μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο μηχανικό της ANCO συμφωνήθηκε να γίνει η εκπαίδευση/παρουσίαση την Παρασκευή και το Σάββατο (20-21 Φεβρουαρίου).

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ως εξής:


Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

09:00-11:00
Παρουσίαση του σεισμικού προσομοιωτή στο χώρο του νέου εργαστηρίου.
11:30-13:30
Εισαγωγή στο λογισμικό ελέγχου του Προσομοιωτή – Λειτουργία του Προσομοιωτή (αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος).
15:30-19:00
Λογισμικό ελέγχου (αίθουσα συνεδριάσεων Τμήματος).

 
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

9:30-13:00
Εκπαίδευση στη χρήση του Προσομοιωτή (στο χώρο του νέου εργαστηρίου).
15:00-…
Εκπαίδευση στη χρήση του Προσομοιωτή – Συζήτηση.

 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετέχουν.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ευστάθιος ΜπούσιαςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr