Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Σεμινάριο (23/6/09) με θέμα "Εκτίμηση επικικδυνότητας βροχοπτώσεων από τροπικούς κυκλώνες"
Καλείσθε να παραστείτε στην ομιλία που θα δώσει ο κ. Ανδρέας Λαγκούσης, Post Doctoral Associate στο Dept. of Civil and Environmental Engineering του MIT, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 και ώρα 12:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος. Το θέμα της ομιλίας είναι:
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΠΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΩΝΕΣ
Επισυνάπτεται και αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της παρουσίασης.
Με τιμή,
Αλέξανδρος Κ. Δημητρακόπουλος
Καθηγητής

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr