Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Εκπαίδευση στη χρήση της Σεισμικής Τράπεζας
Από την ερχόμενη Δευτέρα 1 Ιουνίου και για διάστημα 4 περίπου ημερών θα γίνει η εκπαίδευση στη χρήση της Σεισμικής Τράπεζας από τον Μηχανικό της εταιρείας ANCO. Προϋπόθεση είναι η επιτυχής εγκατάσταση του
hardware/software. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση αμέσως μόλις υπάρχει ένδειξη αλλαγής του προγράμματος.

Επισυνάπτεται αρχείο με υλικό για το πρόγραμμα και τη διαδικασία εκπαίδευσης στη χρήση της Σεισμικής Τράπεζας.

Ε. Μπούσιας


Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr