Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Παρουσίαση του συλλόγου επιχειρηματικότητας και καινοτομίας φοιτητών "Mindspace"
Δείτε εδώ πληροφορίες για τον σύλλογο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας φοιτητών "Mindspace".

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr