Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Ολοκλήρωση ελέγχου λειτουργίας και επίδοσης Σεισμικής Τράπεζας
Ο έλεγχος λειτουργίας και επίδοσης της σεισμικής τράπεζα ολοκληρώθηκε. Δείτε εδώ την κίνηση της τράπεζας στο σεισμό του Κόμπε (καταγραφή Takatori) επιτάχυνσης 0.6g και ταχύτητας περίπου 1.1m/sec.

Ε. ΜπούσιαςΕπιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr