Τμήμα Ειδήσεις - Εκδηλώσεις
Φοιτητικές Επιστημονικές Ομάδες Πανεπιστημίου Πατρών
Επιστημονικές Φοιτητικές Ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Πανεπιστημίου 

Επιστροφή
Copyright 2008, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Πατρών | 26500 Πάτρα | τηλ +30 2610 996500-1 | fax +30 2610 996565 | email: civil@upatras.gr